Voor Vitamine G website klik hier

Seizoen 2016-2017.

Agenda 2016 – 2017

Diependaalse kerk en Vitamine G

Er starten allerlei gemeente-initiatieven waaraan je kunt meedoen. En ze staan niet alleen open voor gemeenteleden van de Diependaalse kerk en Vitamine G, maar ook voor mensen van buiten onze geloofsgemeenschap. Wat dacht je van de volgende cursussen en activiteiten?

Bijbelkring over Ruth en Jona

We lezen in deze kring twee kleine boeken uit het Oude Testament: Ruth en Jona.

In het boek Ruth ontmoeten we teleurgestelde en gehavende mensen, die opnieuw gaan bloeien dankzij mensen in wie God zelf oplicht. Hoe bijzonder is het dat Ruth één van de stammoeders van Jezus Christus is? In Hem in wie wij God zelf ontmoeten.

Jona daarentegen is een vrome dwarsligger. Hij kan God niet volgen in zijn plannen met Ninevé. Jona representeert het volk Israël. Na alles wat dat volk heeft moeten lijden van de kant van vreemde volken heeft het zich meer en meer in zichzelf opgesloten. Hoe begrijpelijk dat ook is, het is niet volgens Gods plan met de wereld. Gods bedoeling is de wereld te zegenen, zowel via zijn volk Israël als door zijn gemeente. In het boek Jona zien we hoe het mis kan gaan als het volk en de kerk doelen in zichzelf worden.

Tijd
Donderdag van 20.00 uur tot 21.30 uur

Data
Donderdag 6 oktober, 3 november en 1 december 2016 Donderdag 12 januari, 16 februari en 16 maart 2017

Locatie
Diependaalse kerk, achterzaal

Materiaal
De Bijbelboeken Ruth en Jona

Opgave
ds. Gerard Kansen, gerard@diependaalsekerk.nl , 035 – 751 28 45

 

Triades: Elkaar in drietallen helpen te groeien in geloof

Mensen die betrokken zijn bij Vitamine G willen groeien in geloof en vragen zich af hoe hun dagelijks leven veranderd kan worden door het evangelie. Om elkaar te helpen, zijn we met triades gestart. Dit zijn drietallen die zo concreet mogelijk met elkaar delen in welke gebieden zij willen groeien in hun persoonlijk leven met Jezus.

Het kan bijvoorbeeld zijn dat iemand meer tijd wil vinden om alleen met God door te brengen ondanks een drukke baan en gezinsleven. Of iemand die moeite heeft met zijn boosheid die telkens de kop opsteekt, ook al zou hij graag geduldiger willen zijn.

We bespreken deze behoeften met elkaar en bepalen welke doelen we willen stellen. Op de volgende bijeenkomst (na 2 weken of een maand) vragen we elkaar hoe we gevorderd zijn: wat ging goed? Wat nog niet? Hoe kunnen we elkaar verder helpen? Dit kan bijvoorbeeld door met elkaar te bidden, een bemoedigend appje te versturen, etc.

We hebben gemerkt hoe God door dit samen zoeken en groeien aanwezig is en ons stap voor stap verandert. Ook hebben we ervaren hoe we elkaars bondgenoten zijn geworden in het volgen van Jezus. We moedigen elkaar aan en we krijgen zelf een opsteker door wat we bij de ander (en onszelf!) zien gebeuren.

Meer informatie?
Wil je meer weten over en/of meedoen in een triade? Stuur dan een mailtje naar Jan-Reindert Voogdt, triades@vitamineG.net, dan neemt hij contact met je op. De triades zijn begonnen in Vitamine G, maar staan ook open voor anderen!

 

Gemeente Groei Groepen

Met elkaar het leven delen

Twee- of driewekelijks komen mensen die deel zijn van onze geloofsgemeenschap – maar zeker ook mensen van buiten de “inner circle”! – bijelkaar in een Gemeente Groei Groep (GGG). Iedereen is van harte welkom voor korte of langere tijd een kijkje te komen nemen en mee te doen.

GGG’s zijn er op diverse dagen in de week. Sommige groepen starten met een gezamenlijke maaltijd om 18.45 uur, andere groepen beginnen met koffie en thee, om 20.00 uur. De GGG’s komen samen in huiskamers in Hilversum. In de groep wordt met elkaar meegeleefd, voor elkaar gebeden en gesproken over geloofs- en levenszaken.

Voor meer informatie en/of opgave voor één van de groepen kun je terecht bij Kaj ten Voorde, 035 – 688 00 26 of kaj@vitamineG.net.

 

Feest van het Koninkrijk

Gemeenteproject januari – maart 2017

Onder deze naam organiseren de Diependaalse kerk en Vitamine G een verdiepend gemeenteproject rond het Onze Vader. In het Onze Vader leert Jezus ons vurig bidden om de komst van Gods Koninkrijk op aarde. En Hij zendt ons uit om het te verkondigen. Maar hoe zit het nou met dat Koninkrijk – is het al aangebroken, of komt het nog? Hoe raakt het aan thema’s als gerechtigheid, duurzaamheid, genezing, bevrijding, vergeving en het verstaan van Gods stem? En wat betekent het voor ons gemeente-zijn?

Het project duurt twaalf weken en omvat de volgende aspecten:

  1. Zes themazondagen. Elke twee weken staat één thema centraal. In deze dienst zal het thema worden geïntroduceerd.
  2. Persoonlijke verwerking. Elk thema bestaat uit zes delen, zodat de deelnemers om de dag een gedeelte kunnen lezen. Om deze studie niet alleen iets van je hoofd, maar ook van je hart te laten zijn, zijn er momenten van retraite ingebouwd. Dit omvat zowel vragen om over te mediteren als praktische opdrachten waardoor het thema in je leven landt.
  3. Tweewekelijkse Groei Groep of Feest van het Koninkrijk-kring. Eén avond in de twee weken staat het thema centraal in jouw Groei Groep, of kom je samen in de Feest van het Koninkrijk-kring. In de verwerking die je samen doet, ligt de nadruk op het gemeente-zijn. Hoe kunnen we groeien als gemeenschap van Gods Koninkrijk?

Overzicht van de thema’s per 2 weken

Week 1-2
Onze Vader in de hemel, laat uw naam worden geheiligd. God is onze Vader en wij bidden als zijn geliefde dochters en zonen.
Week 3-4
Laat uw Koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. God maakt zijn schepping heel en wij worden betrokken in die heelmaking.
Week 5-6
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. God brengt recht en nodigt ons uit om een gemeenschap van gerechtigheid te zijn.
Week 7-8
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is. Wij mogen leven in vrijheid – als vergeven mensen die ook elkaar vergeven.
Week 9-10
En leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van de boze. God bevrijdt en nodigt ons uit om een bevrijdende gemeenschap zijn.
Week 11-12
Want van u is het Koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. God maakt het waar en Hij nodigt ons uit om te leven vanuit zijn toekomst.

Themazondagen
Zondag 8 en 22 januari; zondag 12 en 26 februari; zondag 12 en 26 maart

Materiaal
Feest van het Koninkrijk, een verdiepend gemeenteproject rond het Onze Vader. Ronald Westerbeek, ISBN 978-90-5881-899-7, prijs €12,50

Locatie
Bij een van de Groei Groepdeelnemers thuis. Voor wie geen lid is van een groeigroep zal de kring waarschijnlijk in de kerkzaal plaatsvinden.

Opgave
Wie lid is van een Groei Groep hoeft zich niet op te geven. Wie geen lid is van een Groei Groep en zich wil aanmelden voor de Feest van het Koninkrijk-kring, kan dat doen bij ds. Gerard Kansen, gerard@diependaalsekerk.nl, 035 – 751 28 45

Buurtmaaltijd

Gezellig koken met elkaar, lekker eten en een leuke avond hebben. Kortom, we gaan als buurtbewoners samen aan de gang. Kom ook, de maaltijd mee bereiden en/of mee-eten en/of een spel met elkaar doen of een andere activiteit. Houd de websites van Vitamine G en de Diependaalse kerk in de gaten voor meer informatie.

 

Gebedsgroep

Elke donderdagavond ná een Vitamine G-dienst komt een groepje mensen bij elkaar om samen te bidden voor de Diependaalse kerk en Vitamine G, de kerken en inwoners van Hilversum, voor mensen persoonlijk, voor de wereld waarin wij leven. Ook jij kunt meebidden, wees welkom! Een gebedsverzoek indienen kan ook. Mail dat naar gebedskring@diependaalsekerk.nl of gebedskring@vitamineG.net. E-mails worden vertrouwelijk behandeld.

Locatie
wisselend in de kerk of bij iemand thuis

Tijd
Donderdag ná de tweede en vierde zondag van de maand van 21.15 uur tot 22.00 uur

Info en aanmelden
Neem contact op met Helene of Rianne via: gebedskring@diependaalsekerk.nl

Terug naar boven