Voor Vitamine G website klik hier

Seizoen 2019-2020.

Agenda 2019 – 2020

Diependaalse kerk en Vitamine G

Er starten allerlei gemeente-initiatieven waaraan je kunt meedoen. En ze staan niet alleen open voor gemeenteleden van de Diependaalse kerk en Vitamine G, maar ook voor mensen van buiten onze geloofsgemeenschap. Wat dacht je van de volgende cursussen en activiteiten?

Triades: Elkaar in drietallen helpen te groeien in geloof

Mensen die betrokken zijn bij Vitamine G willen groeien in geloof en vragen zich af hoe hun dagelijks leven veranderd kan worden door het evangelie. Om elkaar te helpen, zijn we met triades gestart. Dit zijn drietallen die zo concreet mogelijk met elkaar delen in welke gebieden zij willen groeien in hun persoonlijk leven met Jezus.

Het kan bijvoorbeeld zijn dat iemand meer tijd wil vinden om alleen met God door te brengen ondanks een drukke baan en gezinsleven. Of iemand die moeite heeft met zijn boosheid die telkens de kop opsteekt, ook al zou hij graag geduldiger willen zijn.

We bespreken deze behoeften met elkaar en bepalen welke doelen we willen stellen. Op de volgende bijeenkomst (na 2 weken of een maand) vragen we elkaar hoe we gevorderd zijn: wat ging goed? Wat nog niet? Hoe kunnen we elkaar verder helpen? Dit kan bijvoorbeeld door met elkaar te bidden, een bemoedigend appje te versturen, etc.

We hebben gemerkt hoe God door dit samen zoeken en groeien aanwezig is en ons stap voor stap verandert. Ook hebben we ervaren hoe we elkaars bondgenoten zijn geworden in het volgen van Jezus. We moedigen elkaar aan en we krijgen zelf een opsteker door wat we bij de ander (en onszelf!) zien gebeuren.

Meer informatie?
Wil je meer weten over en/of meedoen in een triade? Stuur dan een mailtje naar Jan-Reindert Voogdt, triades@vitamineG.net, dan neemt hij contact met je op. De triades zijn begonnen in Vitamine G, maar staan ook open voor anderen!

 

Gemeente Groei Groepen

Met elkaar het leven delen

Geloven speelt zich zeker niet alleen af op zondag. Doordeweeks komen mensen die deel zijn van onze geloofsgemeenschap, tweewekelijks, bij elkaar in een Groei Groep. Heb je (nog) geen behoefte aan het bezoeken van de samenkomsten op zondag, maar wil je best eens meemaken wat een groeigroep inhoudt: ook voor mensen van buiten onze kerk staan de Groei Groepen open! Iedereen is van harte welkom voor korte of langere tijd een kijkje te komen nemen en mee te doen.

Binnen de Groei Groepen trekken we met elkaar op. We zien naar elkaar om en willen leren van God en van elkaar. In een ontspannen sfeer gaan we met elkaar in gesprek over verschillende thema’s, leren we uit de Bijbel en pakken we de uitdaging aan het geloof praktisch te maken. Het thema in 2017/2018 is “Heelheid in Christus”, we denken na over wat redding betekent voor onze relatie met God, onze relatie met anderen, met onszelf en met de schepping. Er is materiaal beschikbaar, maar eigen inbreng en initiatief is net zo welkom. De verschillende Groei Groepen hebben een eigen insteek. De ene groep is meer op Bijbelstudie gericht, de andere op creatieve uitingen en weer een andere groep wil vooral de weerbarstigheid van het dagelijks leven als christen met elkaar onder de loep nemen.

Groei Groepen zijn er op verschillende avonden. Eén keer in de twee weken, op maandag-, dinsdag-, woensdag-, donderdag- of zondagavond kom je als groep samen. Sommige groepen starten met een gezamenlijke maaltijd om 18.45 uur, andere groepen beginnen met koffie en thee, om 20.00 uur. De Groei Groepen komen in huiskamers in Hilversum samen.

Voor meer informatie en/of opgave voor één van de groepen kun je terecht bij Kaj ten Voorde.
Onze Groei Groepen staan ook open voor geïnteresseerden die niet bij onze kerk zijn betrokken.

 

Gebedsgroep

Elke donderdagavond ná een Vitamine G-dienst komt een groepje mensen bij elkaar om samen te bidden voor de Diependaalse kerk en Vitamine G, de kerken en inwoners van Hilversum, voor mensen persoonlijk, voor de wereld waarin wij leven. Ook jij kunt meebidden, wees welkom! Een gebedsverzoek indienen kan ook. Mail dat naar gebedskring@diependaalsekerk.nl of gebedskring@vitamineG.net. E-mails worden vertrouwelijk behandeld.

Locatie
wisselend in de kerk of bij iemand thuis

Tijd
Donderdag ná de tweede en vierde zondag van de maand van 21.15 uur tot 22.00 uur

Info en aanmelden
Neem contact op met Helene of Rianne via: gebedskring@diependaalsekerk.nl

 

Bijbelkring

Het komende seizoen zal er onder leiding van ds. Willem Nijsse een Bijbelkring plaatsgevonden.
Waarover we het gaan hebben, is nog niet vastgelegd, maar het zal in het jaarthema “Rondom Jezus” passen. De data zijn al vastgelegd.
We komen elke vier weken op donderdagavond bijeen.

Locatie
in de achterzaal van de kerk

Tijd
Donderdagavond om de vier weken van 20:00 tot 22:00 uur

 

Micha-cursus

In het voorjaar van 2020 zal er een nieuwe Micha-cursus gestart worden. Ook deze keer gaan we ontdekken wat je kleine daden dichtbij en ver weg voor grote gevolgen kunnen hebben om de wereld rechtvaardiger te maken. Meer informatie staat op de Micha-pagina

Locatie
Diependaalse kerk

Info en aanmelden
neem contact op met Maurice de Jong via maurice@diependaalsekerk.nl

Terug naar boven