AFGELAST **kerkdienst 10:00 uur** – dienst wel online te volgen

29 maart 2020

  • Voorganger: Ds. Willem Nijsse

Hieronder volgt de liturgie van deze dienst, zodat het thuis goed te volgen is
Daaronder de teksten van de geluisterde liederen en helemaal onderaan de tekst van de schriftlezing

Muziek voor de dienst (Improvisatie Psalm 43)
Inleiding
Stilte
Votum en Groet
Muziek (Psalm 63)
Gebed
Schriftlezing (Psalm 130)
Muziek (Opwekking 632 – Laat het huis gevuld zijn)
Preek
Muziek (John Rutter – Psalm 130)
Gebed
Mededelingen
Zegen
Muziek (Ga met God en Hij zal met je zijn)

 

Psalm 63
Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat,
naar U, Heer, strekt zich mijn verlangen.
Mijn hart wil niets dan U ontvangen,
die leven zijt en leven laat.
O Heer, mijn ziel en zinnen smachten
en dorsten naar U in een land,
waarop de zon verzengend brandt, –
schenk Gij mijn leven nieuwe krachten.

Eens zag ik in uw tempelhof
U in uw glorie hoogverheven,
wiens gunst mij meer is dan het leven,
mijn lippen stamelden uw lof.
Mijn leven lang wil ik U prijzen,
uw naam aanbidden, want Gij voedt
mij met uw kracht, Gij schenkt mij moed.
O Heer, ik wil U dank bewijzen.

Wanneer ik wakend in de nacht
mijn geest bij U, Heer, laat vertoeven,
dan mag ik weer uw goedheid proeven;
uw hulp wordt nooit vergeefs verwacht.
Waar zich uw vleugels breed ontvouwden,
zing ik mij van mijn zorgen vrij.
Mijn ziel, Heer, is U zeer nabij,
door uw hand word ik vastgehouden.

Opwekking 632 – Laat het huis gevuld zijn
Laat het huis gevuld zijn met wierrook van aan bidding
Laat het huis gevuld zijn met de wolk van mijn geest
Laat het huis gevuld zijn met het brood van eeuwig leven
Laat het huis gevuld zijn met mijn geur

Want ik wil komen met mijn geest
En doorwaaien heel het huis
Ik wil het maken tot een tempel
Waar ik woon

Laat mijn leven in je zijn
Ik maak je heilig, puur en rein
Ik laat het levend water stromen door je heen
Laat het huis gekleed zijn met kleden van fijn linnen
Laat het huis gekleed zijn met gerechtigheid en trouw
Laat het huis gekleurd zijn door het bloed van Uw Zoon Jezus
Laat het huis gereinigd zijn en schoon

Want U wilt komen met Uw geest
En doorwaaien heel het huis
U wilt het maken tot een tempel
Waar U woont
Laat Uw leven in ons zijn
Maak ons heilig, puur en rein
Laat het levend water stromen door ons heen

Heer wij roepen tot U
Kom opnieuw met Uw vuur
Wij verlangen naar echtheid
En leg het diep in ons hart

Heer wees welkom met Uw geest
En doorwaaien heel het huis
Wil het maken tot een tempel
Waar U woont
Laat Uw leven in ons zijn
Maak ons heilig, puur en rein
Laat het levend water stromen door ons heen

John Rutter – Psalm 130
Out of the deep have I called unto thee, O Lord;
Lord, hear my voice.
O let thine ears consider well the voice of my complaint.
If thou, Lord, wilt be extreme to mark what is done amiss, O Lord, who may abide it? For there is mercy with thee: therefore shalt thou be feared.
I look for the Lord; my soul doth wait for him;
and in his word is my trust.
My soul fleeth unto the Lord before the morning watch; I say, before the morning watch.
O Israel, trust in the Lord;
for with the Lord there is mercy,
and with him is plenteous redemption.
And he shall redeem Israel from all his sins

John Rutter – Psalm 130 (vertaling)
Uit de diepten roep ik tot U, o HEERE;
Heere, hoor naar mijn stem.
Laat Uw oren opmerkzaam zijn op mijn luide smeekbeden.
Als U, HEERE, op de ongerechtigheden let, Heere, wie zal staande blijven?
Maar bij U is vergeving, opdat U gevreesd wordt.
Ik verwacht de HEERE, mijn ziel verwacht Hem
en ik hoop op Zijn woord.
Mijn ziel wacht op de Heere, meer dan wachters op de morgen, wachters op de morgen.
Laat Israël hopen op de HEERE,
want bij de HEERE is goedertierenheid
en bij Hem is veel verlossing.
Ja, Hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden.

Ga met God en hij zal met je zijn
Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn,
bij gevaar, in bange tijden,
over jou Zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in Zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn

 

Schriftlezing – Psalm 130
1 Een pelgrimslied. Uit de diepte roep ik tot u, HEER, 2 Heer, hoor mijn stem, wees aandachtig, luister naar mijn roep om genade. — 3 Als u de zonden blijft gedenken, HEER, Heer, wie houdt dan stand? 4 Maar bij u is vergeving, daarom eert men u met ontzag. — 5 Ik zie uit naar de HEER, mijn ziel ziet uit naar hem en verlangt naar zijn woord, 6 mijn ziel verlangt naar de Heer, meer dan wachters naar de morgen, meer dan wachters uitzien naar de morgen. — 7 Israël, hoop op de HEER ! Bij de HEER is genade, bij hem is bevrijding, altijd weer. 8 Hij zal Israël bevrijden uit al zijn zonden.