Voor Vitamine G website klik hier

Financiën.

De Protestantse gemeente te Hilversum (PgH), waarvan wijkgemeente Diependaal deel uitmaakt, is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Alle giften aan de PgH zijn fiscaal aftrekbaar. Dit geldt ook voor de giften aan wijkgemeente Diependaal en Vitamine G zoals voor de wijkkas, het verjaardagsfonds e.d.

Het is ook mogelijk de kerk te begunstigen door middel van een legaat. Wilt u hierbij goed letten op de tenaamstelling. Zoals hieronder schematisch aangegeven heeft u drie mogelijkheden.

 • Stichting tot behoud van de Diependaalsekerk
 • Hervormde wijkgemeente Diependaal te Hilversum
 • Wijkkas van de Hervormde wijkgemeente Diependaal te Hilversum

Informatie over ANBI en onze kerkelijke gemeente kunt u vinden op de website van de PgH: pknhilversum.nl/anbi.

 

De financiële stromen zijn onderverdeeld in drie hoofdstromen; kerkbalans, wijkkas en Stichting Diependaal, zoals in onderstaand schema visueel weer gegeven.

 

Schema geldstromen

 

WIJKKAS 

 • Penningmeester wijkkas Diependaal: Rob Versteeg tel: 6246628
 • Wijkkas Diependaalse kerk te Hilversum
 • bank NL49 FVLB 0635809400
 • Betaling missionaire activiteiten (w.o. lunches Vitamine G, kerstmaaltijd, buurtmaaltijden, Alpha cursus), website en publiciteit, bijzondere diensten, bloemen, attenties en overige organisatiekosten
 • Meer informatie vindt u hier

 

KERKBALANS

 • Protestantse Gemeente te Hilversum – wijkgemeente Diependaal
 • bank NL42 FVLB 0699742420
 • Betaling 75% predikantsplaats, gastpredikanten, organisten en pastorie
 • Meer informatie vindt u hier

 

STICHTING DIEPENDAAL

 • valt onder een eigen ANBI regeling. Meer info over Stichting tot behoud van de Diependaalse Kerk vindt u op stichting-diependaal.nl
 • Betaling 25% predikantsplaats, kosten kerkgebouw
Terug naar boven