Voor Vitamine G website klik hier

De wijkkas van de wijkgemeente Diependaal en Vitamine G wordt gebruikt voor zuiver wijkgebonden activiteiten waarvan de kosten niet kunnen worden gedekt uit andere inkomstenbronnen.

Het bankrekeningnummer van de wijkkas is: bank NL49 FVLB 0635 8094 00 ten name van ‘Wijkkas Diependaalse kerk te Hilversum’. De wijkkas wordt beheerd door de heer Rob Versteeg tel. 6246628.

Geven
Giften voor wijkgebonden activiteiten kunnen worden overgemaakt naar bovenvermeld bankrekeningnummer. Giften aan wijkgemeente Diependaal zijn fiscaal aftrekbaar, zie hier

Terug naar boven