Wijkbericht 1 oktober 2017

15 oktober
Voorganger is ds. G.J. Wisgerhof uit Amersfoort. We lezen Jesaja 25: 6-9 en Matteüs 22: 1-14. Het thema is “Vergeet niet een bruiloftskleed aan te doen”.

22 oktober
Voorganger is ds. L. Kansen-Brasz. In de dienst van deze zondag denken we na over het eerste onderdeel van de geestelijke wapenrusting: de waarheid als gordel om je heupen (Efeze 6: 14). Wat is de waarheid waar Paulus over spreekt? Wat betekent het voor ons vandaag om die gordel te dragen? Wat kost dat ons en wat brengt het ons? We zullen er in de dienst het laatste woord niet over spreken, maar wat een boeiend en belangrijk thema om bij stil te staan.

29 oktober
ds G. Fredrikze uit  Harderwijk. Het is de laatste zondag van oktober. Altijd de zondag waarop we stilstaan bij het feit van de kerkhervorming. Dit jaar natuurlijk in het bijzonder. Immers 31 oktober is het exact 500 jaar geleden dat Luther zijn 95 stellingen bevestigde op de deur van de Slotkapel in Wittenberg. We vieren niet de kerkhervorming, maar gedenken haar, want veel te vieren valt er niet als we zien hoe sindsdien het lichaam van Christus ontelbaar vele malen gescheurd is. Toch is het thema n.a.v. 1 Korintiërs 1 vers 10: ‘Geen scheuringen’. We lezen als Woorden van leven Deuteronomium 6: 4 – 15. En als Schriftlezingen Lucas 12: 49 – 53 en 1 Korintiërs 1: 1- – 25. We doen dat uit de NBV.

5 november
In deze dienst zal Fien Elizabeth Mantel, dochter van Tom en Hanna  Mantel (Chrysantenstraat 62, 1214 BN ) door haar grootvader ds. G.J. Mantel uit Huizen worden gedoopt. We lezen Matteüs 9: 18-26. De kerntekst van de preek zal vers 25 zijn.

12 november
Ds. H. Schormans uit Amersfoort gaat in deze dienst voor

 

Bedankt

Het afscheid dat ons ten deel is gevallen was overweldigend. Zo warm, betrokken en liefdevol. Op zo’n moment ervaar je wat er in de afgelopen 9 jaar is ontstaan en hoe veel het met je doet om elkaar los te laten. Toch heerste er een dankbare, humorvolle en hoopvolle stemming in de kerk. Ik heb genoten van de bijdrage van Ankie, Arja, Berend, Carina, Co, Corine, Henk, Jan-Reindert, Margriet en Wiepke.

We werden verrast door de reischeque die wij, namens de 10 en 12 uur gemeente, ontvingen, alle lieve wensen en attenties. Heel mooi waren de toespraken van Richard Hoff, namens de Algemene Kerkenraad, Ton van Capelle, namens de Stichting, Freek Bakhuis, namens Vitamine G en Han Monsees, namens de kerkenraad.

Ik voel me bevoorrecht op deze manier de gemeente los te kunnen laten. Ik ben in 2008 mijn taak en opdracht begonnen in het besef dat de Diependaalse kerk niet ‘mijn’ gemeente is en later Vitamine G niet ‘mijn’ kind, maar dat zij beiden van Jezus Christus zijn. Hij is haar Hoofd en haar Heer. Ik heb met mijn gaven en grenzen deze gemeenschappen met vreugde mogen dienen. Mijn gebed is dat de Heer van de kerk alles wat goed is geweest zal omringen met zijn zegen en alles wat verkeerd is geweest uit genade wil vergeven. Tenslotte een fragment uit het gedicht dat Henk voor mijn afscheid heeft gemaakt:

HEER, met u trokken wij door diepe dalen,
mijn kudde en ik. Samen door u
opgetild tot de hoogte van het Kruis.

HEER, onze Trooster, ik bid voor deze schapen:
verjaag leeuwen en beren van het pad.
Ik bid u voor deze kudde:
neem wolven hun schaapskleding af;
kleed deze kudde met warme wol van geloof en hoop,
wikkel hen in zachte vachten van liefde.

Wij wensen alle gemeenteleden en lezers van Kerkbrink de vrede van God toe. Dat die vrede, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus zal bewaren. Shalom.

Gerard en Lydia Kansen

 

Verjaardagsfonds

Onze jarigen hebben in de maanden juli, augustus en september, ten gunste van het verjaardagsfonds, het mooie bedrag van € 530,05 bijeengebracht. Alle gevers en collectanten hartelijk dank voor uw gulle gaven en medewerking.

Gerda Noort