Wijkbericht 20 juni 2017

Op zondag 25 juni zullen wij ons richten op de missionaire gemeente van Antiochië. We komen daar een aantal kenmerken van zo’n gemeente tegen. Ze hebben te maken met onderwijs (Handelingen 13: 1), vasten, bidden en luisteren naar de Geest (13:2) en het uitzenden van mensen (13: 3). We vragen ons af wat dat zou kunnen betekenen voor onze manier van kerk-zijn.

Op zondag 16 juli hopen wij een begin te maken met een korte zomerserie preken die gaan over onze omgang met het lijden. We lezen uit het boek Job, waarin de grote vragen van het lijden ruim aandacht krijgen. Wat leren we van Job en wat van zijn vrienden?

 

Huwelijksjubileum
Op 3 juli hopen Ab en Dien Vonk-Warning (Van Speijklaan 47/11, 1215 SE Hilversum) 60 jaar getrouwd te zijn. Ik gebruik hier het woord hopen bewust, aangezien de gezondheidssituatie van Ab broos en kwetsbaar is. Ze hebben al veel meegemaakt en zien ernaar uit dit moment samen met hun kinderen, klein- en achterkleinkinderen te gedenken. Wij bidden hen de zegen en de nabijheid van de Here God toe, hoe hun weg ook zal gaan.

 

Hartelijk dank
Graag wil ik, mede namens Lydia, iedereen van harte bedanken voor het meeleven na het plotselinge sterven van mijn moeder. Op zondag 14 mei kregen we, aan het begin van de avond, het verdrietige bericht dat onze (schoon)moeder en oma onverwacht was overleden. Ineens staat alles stil, maar moet je tegelijk van alles gaan regelen en organiseren. Hoe onwerkelijk het is dat zij niet meer bij ons is, ontdekken we nu al telkens in kleine dingen. De realiteit en onherroepelijkheid van de dood zal in de komende tijd meer en meer duidelijk worden. Wat ons geraakt en getroost heeft is het meeleven van zoveel mensen. Wat mooi om in de vorm van een kaart, mail, app of persoonlijk gesprek te merken dat we niet alleen staan, maar omringd worden door zoveel betrokkenheid en liefdevol meeleven. We zijn daar enorm dankbaar voor

Gerard Kansen

 

Kunst in de Diependaal
Anky Mulders exposeert deze maand haar schilderijen in de achterzaal van de kerk. Gecharmeerd door waterverf hanteerde ze de eerste jaren alleen de aquarelpenselen. Sinds een jaar of vijf heeft  ze ook de mogelijkheden van acrylverf ontdekt, waarmee ze zich zowel abstract als figuratief uitleeft op doek. Tevens maakt ze fantasievolle tekeningen in zwarte inkt en grafiet. Nu het werk als tekstschrijver in de zakelijke dienstverlening nog maar op een heel laag pitje staat en zij bovendien aangesloten is bij de schilderclub Kleur & Palet, neemt haar schilder- en tekenfrequentie toe. De werken die ze in de achterzaal van de kerk exposeert zijn in de afgelopen vier jaar door haar geschilderd. Voor informatie: tel 035-6247234 (taaltekst@wxs.nl)

Wietske Reitsma

 

Bedankje
Hartelijk dank voor de felicitaties, kaarten en bloemen die wij voor ons 40-jarig huwelijksfeest hebben gekregen.

Hartelijke groet.

Gerrit en Ans Brauns.

 

Fietsclub Diependaal
De leden van de fietsclub Diependaal zijn alweer enige weken geleden gestart met de wekelijkse fietstocht in de omgeving van Hilversum. Helaas hebben een paar leden, in verband met hun leeftijd, moeten besluiten niet meer aan deze tochten deel te nemen. Het goede nieuws is dat we ook weer nieuwe fietsliefhebbers hebben mogen begroeten. Het aantal leden van de club is hierdoor aardig constant gebleven. Zoals bekend, starten we bij goed weer iedere dinsdagochtend om 10.00 uur bij de Diependaalse kerk. Na ongeveer een uur rijden wordt er in een restaurant koffie gedronken en rond 12.00 uur ergens geluncht. Enkele leden stippelen vooraf een route van 40 tot 50 km uit, zodat we van een mooie tocht verzekerd zijn. Rond 15.00 uur zijn we meestal dan weer terug in Hilversum. Een groot deel van de fietsers beschikt over een elektrische fiets, maar de overige deelnemers leggen – omdat we de snelheid aanpassen – met veel plezier de tocht op een gewone fiets af. Lijkt het u ook leuk om in groepsverband bij mooi weer in de omgeving van Hilversum te fietsen, kom dan eens geheel vrijblijvend op een dinsdag mee fietsen. Uiteraard zijn ook deelnemers van andere wijkgemeenten van harte welkom. Voor inlichtingen kunt u met mij contact opnemen.

Theo Biebericher  tel.nr. 035-6853982