Wijkbericht 3-2-2020

Bij de diensten februari/maart 2020

16 februari: In deze dienst gaat ds. W. Nijsse voor. Deze morgen hebben we een feestelijke kerkdienst. Er worden twee kinderen gedoopt: Merel Mantel en Lotte van Oosterom. Uit de Bijbel lezen we het verhaal over de doop van Jezus in de Jordaan, te vinden in Matteüs 3. Zo staat deze hele dienst in het teken van de doop. Muzikale medewerking: Bart van Loenen, orgel; Henk Liberia, trompet; het Muziekteam.
Collecten: 1. gelabelde collecte; 2. plaatselijke kerk; 3. Hospice Kajan.

23 februari: Ds. G. Kansen uit Amersfoort gaat deze dienst leiden. Hij schrijft ons het volgende: ”Jeremia is na de Psalmen het Bijbelboek met de meeste verzen. Zoveel aandacht als de Psalmen krijgen, zo weinig hebben wij het over het boek Jeremia. Heel begrijpelijk, aangezien de thema’s die Jeremia benoemt confronterend zijn. Hij profeteert voorafgaand aan en tijdens de ballingschap in Babel. Het is een verwarrende tijd van ontrouw en lijden, waarin op de een of andere manier de beproeving van het volk van God over zichzelf afgeroepen lijkt te zijn. De teneur is namelijk dat deze weg van ballingschap niet noodzakelijk was geweest. Juda heeft deze situatie aan zichzelf te wijten door de weg van God te verlaten. Dat zijn verhalen die wij niet graag lezen en die allerhande vragen over God en zijn goedheid bij ons oproepen. In de dienst lezen wij Jeremia 1: 1-10 en hebben het over Gods keuze (vers 4-5), Gods zorg (6-7) en Gods opdracht (10). Fijn om elkaar weer te ontmoeten en van harte welkom deze ontdekkingstocht aan het begin van het boek Jeremia mee te maken”.
Organist: Louis van Oosterom.
Collecten: 1. diaconie; 2. plaatselijke kerk; 3. IZB.

1 maart: Ds. W. Nijsse gaat in deze dienst voor. Dit is de eerste zondag van de veertigdagentijd. Als Protestantse gemeente Hilversum hebben we in deze periode weer een gezamenlijke serie diensten die gaan over de kruiswoorden van Jezus. De centrale tekst in deze dienst is: ‘Mijn God, mijn God waarom hebt u mij verlaten?’ In deze dienst vieren we ook het Heilig Avondmaal.
Organist: Rob van Roon.
Koffiedrinken: Na de dienst is er gelegenheid koffie/thee te drinken in de achterzaal van de kerk.
Collecten: 1. Kerk in Actie/GZB-zending; 2. plaatselijke kerk; 3. pastorale arbeid. 

8 maart: Deze dienst zal worden geleid door ds. G.J. Mantel uit Woudenberg. We zitten dan in het begin van de lijdenstijd, of ook wel de veertigdagentijd.
Muzikale medewerking: Berend de Wit, orgel; Johan van Loenen, trompet.
Collecten: 1. Inloophuis Wording; 2. plaatselijke kerk; 3. Missionair werk.

Bijbelkring 27 februari

Deze avond aan het begin van de veertigdagentijd spreken we met elkaar over onze beleving van deze periode in het kerkelijk jaar. We verdiepen ons in de kruiswoorden van Jezus als voorbereiding op de prekenserie die eraan komt. Iedereen van harte welkom. Voor meer informatie, neemt contact op met ds. Willem Nijsse.

Diependaal zingt

Onze eerste zangavond op 31januari jl. was een enorm succes. De aanwezigen zongen met veel enthousiasme en de muzikanten speelden prachtig. We kijken daarom uit naar de volgende zangavond op 13 maart a.s. Houdt u van zingen, kom dan op deze avond naar de Diependaalse kerk en zing mee. Liederen die de bezoekers van de eerste avond hebben opgegeven zullen dan worden gezongen.   
Theo Biebericher

Agenda

17 februari: 20.00 uur; begin repetities Diependaal-Vocaal (t.b.v. Pasen)
27 februari: 20.00 uur; Bijbelkring.
27 februari: deadline inleveren kopij Kerkbrink
13 maart: 19.30 uur; Diependaal zingt