wijkbericht 5-1-2020

Bij de diensten januari/februari

19 januari: In deze dienst zal ds. J. Scheele Goedhart uit Amsterdam voorgaan. Organist: Rob van Roon.
Collecten:
1. jongerenreis Oeganda,
2. plaatselijke kerk,
3. stichting De Hoop.

21 januari: In het kader van de week van gebed gaat op deze dinsdagavond ds. Willem Nijsse voor. De aanvang is 19.30 uur. Organist: Jaap Haarman.

26 januari: Ds. Willem Nijsse zal deze dienst leiden.
Dit jaar volgen we het evangelie van Matteüs. Als we in de kerk het evangelie lezen zal dat dus vaak Matteüs zijn. Op 12 januari hebben we het verhaal gelezen over de vlucht van Jozef, Maria en Jezus naar Egypte en de ramp die zich daarna in Bethlehem voltrok (Matteüs 2:13-23). Op 26 januari lezen we verder hoe Johannes de Doper begint te preken en te dopen (Matteüs 3:1-12). Deze bijzondere profeet kondigt heel direct de komst van Jezus aan. Op 16 februari lezen we weer verder en horen we hoe Jezus zelf door Johannes wordt gedoopt (Matteüs 3:13-17). In die dienst zal er ook in de Diependaalse kerk een doopdienst zijn, maar daarover later meer.
Organist: Berend de Wit.
Collecten:
1. jongerenreis Oeganda,
2. plaatselijke kerk,
3. JOP.

2 februari: Deze dienst zal worden geleid door ds. G.J. Wisgerhof uit Amersfoort. Organist: Rob van Roon.
Collecten:
1. kerk in actie – werelddiaconaat,
2. plaatselijke kerk,
3. pastorale arbeid.

9 februari: Ds. G. Mantel uit Woudenberg gaat in deze dienst voor.
Organist: Jaap Haarman.
Collecten:
1. stichting Laleaua,
2. plaatselijke kerk,
3. Catechese Educatie.

Collecten
Dit jaar worden de collectedoelen niet meer centraal in de Kerkbrink geplaatst. Daarom zal per dienst op deze wijkpagina worden aangegeven voor welke doelen er wordt gecollecteerd. De kerkenraad heeft in overleg met de diaconie besloten om in 2020 naast de standaarddoelen te laten collecteren voor Nederlands Bijbelgenootschap, IZB, stichting Diependaal, Inloophuis Wording, stichting Laleaua, hospice Kajan en stichting de Hoop.
Annemarie Biebericher

Week van gebed
Op 21 januari 2020 zal in de Diependaalse kerk een bijeenkomst worden gehouden in het kader van de week van gebed. Deze week van gebed wordt gezamenlijk georganiseerd door verschillende kerken. Voor meer informatie en specifieke data en tijden verwijzen wij u naar de website: www.diependaalsekerk.nl
Annemarie Biebericher

Jongerengroep Faith & Friendship
Ongeveer eens per maand op zondagavond is er in de Diependaalse kerk een jongeren meeting. We beginnen om 17:30 uur met pizza en gezelligheid en na het eten, lezen we met elkaar een verhaal uit de Bijbel. Daarover gaan we in gesprek, en soms ook in discussie, onder leiding van pionier Kaj ten Voorde en dominee Willem Nijsse. Rond 20:00 uur ronden we af.

Ben je zo tussen de 17 en 27 en heb je zin in een interessant gesprek over geloof, kom langs en kijk of het wat voor je is! Heb je vragen of wil je meer weten: bel of app dominee Willem Nijsse (06-40794651) of kijk op diependaalsekerk.nl.
ds. Willem Nijsse

Bijbelkring
In de Bijbelkring van 30 januari gaan we met elkaar in gesprek over het thema ‘Dit is mijn geliefde zoon’ (De doop van Jezus, Matteüs 3). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Han Monsees of ds. Willem Nijsse.
Annemarie Biebericher

Diependaal zingt
Zoals in voorgaande uitgaven van de Kerkbrink al is aangekondigd starten we op vrijdagavond 31 januari met zangavonden. Voor meer informatie en specifieke data en tijden verwijzen wij u naar de website: www.diependaalsekerk.nl.
Theo Biebericher

Agenda
12 januari, 17.30 uur: Jongerengroep Faith & Friendship
23 januari, 19.45 uur: moderamen
28 januari, 19.30 uur: wijkkerkenraad
30 januari, 20.00 uur: Bijbelkring
31 januari, 19.30 uur: Diependaal zingt