Wijkbericht 7 mei

Op zondag 21 mei zal Deo Juvante aan de dienst meewerken, voor het laatst onder leiding van Bert Moll. Dat is altijd een feest waar veel mensen naar uitzien. Zie hierover ook het vermelde in de rubriek ‘Agenda’ in dit blad. Wij lezen in deze dienst Filippenzen 3: 7-11, waar het gaat over de doorwerking van de kracht van de opstanding. Hoe ervaart Paulus dat en wat betekent dat voor ons?

Hemelvaartsdag, donderdag 25 mei, vieren wij samen met de Bethlehemkerk. Als uitgangspunt voor de verkondiging lezen we Colossenzen 3 ‘Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God.’

Op Pinksterzondag 4 juni verwonderen wij ons samen met Vitamine G over de gave van de heilige Geest.  We hebben het over de belofte  die ons en onze kinderen ten deel valt (Handelingen 2: 39) en zien hoe die belofte ook voor Benthe Havelaar geldt, als zij op deze feestelijke dag gedoopt zal worden.

Op zondag 11 juni hopen wij elkaar te ontmoeten en samen brood en wijn te ontvangen. Een zichtbaar teken waardoor God zich met ons verbindt en ons aan elkaar geeft.

 

Huwelijksjubileum
Op 18 mei hopen Gerrit en Ans Brauns-Jakma (Egelantierstraat 107; 1214 EC) samen met hun kinderen en kleinkinderen te vieren dat ze 40 jaar geleden in het huwelijk zijn getreden. Hoe mooi dat je dat meemaakt en God daarvoor kunt danken. In de dienst van zondag 21 juni willen wij die dank in gebed verwoorden en God, de hemelse Vader, bidden om zijn aanwezigheid voor de tijd die komt.

Gerard Kansen

 

De Stille week en Pasen
We kunnen terugkijken op een mooie week rondom Pasen.

Net als in voorgaande jaren werd er in de Stille week voor Pasen elke avond een vesper gehouden. Dit in samenwerking met de Grote Kerk en de kerken van de Verbinding (Pniëlkerk, Rehobothkerk en Schuilhof). Op de dinsdag was de vesper in de Diependaalse kerk. Het was een mooie ingetogen samenkomst; bijzonder om met christenen uit verschillende kerken samen te komen. Op Witte Donderdag vierden we het Heilig Avondmaal. Na deze dienst kon de Passion live in de kerkzaal op groot beeld worden bekeken. Het was mooi om dit met elkaar te kunnen beleven. Op de avond van Goede Vrijdag werd opnieuw the Crucifixion van John Stainer uitgevoerd door Vocaal ensemble Voices onder leiding van Piet Philipse. Het was bemoedigend om na afloop zoveel positieve reacties te horen. Paasmorgen was een gezamenlijke dienst van Vitamine G en de Diependaalse kerk. Een prachtige dienst in een bomvolle kerk, muzikaal ondersteund door Diependaal-Vocaal en het muziekteam. Rob Ruarus wist de kinderen te boeien met zijn verhaal over het mooiste cadeau dat God aan de mensheid gaf, namelijk zijn eigen Zoon.

We kunnen met dankbaarheid terugkijken op deze week. De Heer is waarlijk opgestaan! Halleluja!

Theo Biebericher

 

Kunst in de Diependaal
In de achterzaal van de kerk exposeert deze maand Bep Schellekens haar schilderijen. Zij schildert nu ongeveer 30 jaar en is begonnen met aquarel, houtskool en ecoline. De laatste jaren werkt zij voornamelijk op doek met acrylverf. Deze manier van schilderen bevalt haar zeer goed. Ze schildert dan ook met veel plezier. Haar werk bestaat voor een groot deel uit schilderijen van landschappen en dieren. Ze vindt het heel leuk om in onze kerk te kunnen exposeren. Voor informatie over de schilderijen kunt u met haar contact opnemen: Bep Schellekens, tel. 035-6831580.

Wietske Reitsma