Wijkbericht 9-12-2019

Bij de diensten dec. jan.

22 december: In deze dienst zal ds. W.H.B. ten Voorde uit Nunspeet voorgaan.
Het thema in deze dienst is ‘Advent: terugblikken en vooruit kijken’. De schriftlezingen zijn uit Jesaja 9, de verzen 5 en 6; Lukas 1 de verzen 26 t/m 35. Organist: Rob van Roon.

24 december: Ds. W. Nijsse gaat voor in deze Kerstzangdienst, die om 21.30 uur begint. Zie ook onderstaand stukje “Zangdienst kerstavond”.
Muzikale medewerking: Rob van Roon, orgel; Henk Liberia, trompet.

25 december: Op Kerstochtend wordt de dienst geleid door ds. W. Nijsse.
Muzikale medewerking: Rob van Roon, orgel; Diependaal-Vocaal, onder leiding van Co van der Kolk en Frans Lambour op de piano.
Koffiedrinken: Na de dienst is er gelegenheid koffie/thee te drinken in de achterzaal van de kerk.

29 december: Deze dienst zal worden geleid door ds. J.A. van den Berg uit Amersfoort. De lezingen zijn uit: Jesaja 61:10 t/m 62:3 en Lukas 2:25-38. Organist: Jaap Haarman.

31 december: De gezamenlijke Oudejaarsavonddienst, die om 19.30 uur begint, zal gehouden worden in de Bethlehemkerk. In deze dienst gaat ds. G.J. Wisgerhof uit Amersfoort voor.

5 januari: In deze dienst gaat ds. G.J. Wisgerhof uit Amersfoort voor.
Organist: Rob van Roon.
Koffiedrinken: Na de dienst is er gelegenheid om koffie/thee te drinken in de achterzaal van de kerk.

12 januari: Ds. W. Nijsse gaat in deze dienst voor.
Muzikale medewerking: Jaap Haarman, orgel; Henk Liberia, trompet.

Zangdienst kerstavond

Op kerstavond 24 december wordt er weer een kerstnachtdienst georganiseerd in onze kerk. Het is enige jaren geleden, dat we op kerstavond samenkwamen. Het zal een traditionele zangdienst worden, waarin we met elkaar een aantal bekende advents- en kerstliederen zingen. Ds. W. Nijsse houdt hierbij een korte meditatie. De gemeente zal worden begeleid door Rob van Roon op het orgel en Henk Liberia op de trompet. De zangavond begint om 21.30 uur. Nadere informatie kunt u verkrijgen bij Adri Ruarus, tel. 035-7731816.
Theo Biebericher

Reminder oliebollen bestellen

Het is nog tot en met zondag 22 december mogelijk om uw bestelling te doen voor de overheerlijke oliebollen van bakker Mühl uit Weesp. Dit kunt u doen door het invullen van een van de formulieren, die zowel bij de voor- als achteringang van de kerk liggen. U kunt ze dan ophalen op 31 december in de achterzaal tussen 10 uur en 13 uur. Voor de prijs hoeft u het niet te laten: 5 euro voor 5 oliebollen en 10 euro voor 11 oliebollen. Wij hopen op veel bestellingen!
Annemarie Biebericher

Bijbelkring

Dit seizoen vindt onder leiding van ds. Willem Nijsse een Bijbelkring plaats. De eerstvolgende avond is op 30 januari a.s. van 20.00 uur tot uiterlijk 22.00 uur. De Bijbelkring staat dit jaar in het teken van het jaarthema ‘Rondom Jezus’. Het onderwerp van de avond in januari is ‘Dit is mijn geliefde zoon’ (De doop van Jezus). Het derde hoofdstuk van het evangelie volgens Matteüs staat centraal. Voor meer informatie of om u aan te melden, kunt u terecht bij Han Monsees.
Annemarie Biebericher  

Diependaal zingt

Zoals al eerder in dit blad is vermeld, starten we op vrijdagavond 31 januari met zangavonden in de Diependaalse kerk. Op deze avonden zullen, tot eer van God, bekende liederen worden gezongen. Er wordt geen meditatie gehouden. Ongeacht gezindte, kerkelijk of buitenkerkelijk, iedereen die van zingen houdt is van harte welkom. Deze zangavonden vinden eens in de zes weken op een vrijdagavond, plaats, van 19.30 uur tot 20.15 uur. Het idee is om aan het eind van de avond, door middel van een formuliertje, u de gelegenheid te geven om aan te geven welke liederen u de volgende zangavond zou willen zingen. De volgende data zijn gepland: 31 januari (eerste avond), 13 maart, 24 april en 5 juni. Kom meezingen en neem familie, buren en kennissen mee .
Theo Biebericher