Aanpassingen Corona-maatregelen per 10 oktober 2021

Update 4 oktober 2021
Nu de landelijke Corona-maatregelen steeds verder worden versoepeld, en ook de PKN haar richtlijnen heeft bijgesteld, willen we graag vanaf volgende week zondag een groot aantal Corona-maatregelen schrappen.

Vanaf zondag 10 oktober 2021 zullen we:

 • Weer alle liederen samen zingen;
 • Stoppen met het noteren van namen bij de ingang, en het begeleiden naar zitplaatsen en uitgang;
 • Zijn garderobe, toiletten en de achterdeur weer gewoon beschikbaar;
 • Kunnen we weer binnen koffiedrinken. We doen dat op de 1e, 3e en eventueel 5e zondag van de maand.
 • Is het niet meer verplicht om 1,5 meter afstand houden, dus u kunt ook weer dichter bij elkaar gaan zitten. We zullen de kerkzaal weer inrichten zoals we dat voor Corona gewend waren;
 • Vragen we iedereen om gepaste afstand van elkaar te houden, en elkaar ruimte te geven wanneer iemand daar om vraagt;
 • Zijn de beide podiums gereserveerd voor mensen die graag wel 1,5 meter afstand blijven aanhouden;
 • Het Heilig Avondmaal weer vieren zoals we voor Corona gewend waren;
 • Zijn ook koren en blaasinstrumenten weer welkom om een bijdrage aan de dienst leveren;
 • Is er geen limiet meer voor het aantal mensen in de kerkzaal.

Naast deze versoepelingen zullen we ook een aantal maatregelen behouden, namelijk:

 • We geven elkaar geen handen;
 • De collecte blijft in open schalen bij de uitgang aan de voorzijde;
 • We blijven de ruimtes voor de dienst (en waar mogelijk ook tijdens diensten en activiteiten) goed ventileren;

Het is vanaf nu dan ook niet meer nodig om een gebruiksplan aan te houden. Deze zal van de website verwijderd worden.

Heeft u hier vragen over? De kerkenraad is bereikbaar via kerkenraad@diependaalsekerk.nl