Voor Vitamine G website klik hier

Huiskringen.

Een huiskring is een geloofsgemeenschap in het klein:
een groep van maximaal tien mensen die elkaar elke
twee weken opzoekt (meestal op een avond) en ook
buiten die momenten op elkaar betrokken is.

Een huiskring is een veilige plaats waar je samen de
genade en liefde van God kan ontdekken en mag
(leren) uitdelen, de Bijbel met elkaar openslaat,
vragen kunt stellen, deelt wat je hebt meegemaakt,
naar elkaar omziet, voor elkaar bidt, je talenten inzet
en oefent de weg te gaan die Jezus ons voorleefde.
Het maakt niet uit of je veel of weinig weet over God
en de Bijbel, ervaring hebt met bidden, zingen, et
cetera. Je bent er om te groeien, om verder te komen,
om met elkaar het leven te delen en we helpen elkaar
daarbij. Het enige wat nodig is, is dat je jezelf wilt
openstellen.

Wil je meedoen in een huiskring. Neem dan contact op
met Kaj ten Voorde (kaj@vitamineg.net).

Terug naar boven