Voor Vitamine G website klik hier

Gemeente Groei Groep.

Wat is een Gemeente Groei Groep?
Een Gemeente Groei Groep is een samenkomst van een kleine groep. Sinds een aantal jaren bestaan er een aantal van deze groepen binnen de gemeente. Op zondagavond is er een groep die in het kerkelijk seizoen ongeveer eens in de drie weken samenkomt. De GGG van dinsdagavond komt het hele jaar rond om de week samen. Deze groep is zo groot geworden dat die gesplitst is en op twee locaties verder gaat. Vanaf dit seizoen zijn er dan ook GGG’s op drie verschillende avonden: zondag, dinsdag en woensdag. Een groeigroep komt samen in de huiskamer bij één van de leden van de gemeente. Zoals een lichaam bestaat uit duizenden cellen, zo kan de kerk bestaan uit heel veel kleine kringen.

Waarom in de huiskamer?
De eerste christenen kenden helemaal geen kerkgebouwen. Gemeenteleden kwamen in hun huizen bij elkaar. De sfeer in de huiskamer is anders dan in de grotere kerkzaal. Waar in de kerk de preek vaak een centrale plaats inneemt, neemt in de kring het onderlinge gesprek een centrale plaats in. We ontmoeten elkaar op een ontspannen manier. Je mag gewoon jezelf zijn. Niet vromer dan je bent, niet (on-)geloviger dan je bent. Misschien zou je het een gezamenlijke zoektocht mogen noemen naar de betekenis van de Bijbel en het geloof voor ons in deze tijd.

Wat wil men dan in zo’n Gemeente Groei Groep?
Als gemeente willen we –samen met andere mensen die aan het gesprek willen deelnemen – in kleine groepen van min. 5 en max. 12 mensen samen komen. Daarbij hoopt een GGG op drie soort van groei:

  • Groeien in geloof: op ontdekkingsreis gaan in de bijbel en ontdekken wat de bijbel ons vandaag te zeggen heeft.
  • Groeien in gemeenschap: het gaat er niet alleen om wat je vindt van iets, maar om wie je bent. We mogen God ontmoeten, maar ook elkaar! Niet alleen over het weer of de vakantie, maar over wat er leeft in je hart.
  • Groeien in getal: de GGG wil een open groep zijn; niet een kliekje gelijkgezinden die het met elkaar eens zit te zijn, maar een open groep, waar iedereen welkom is die het avontuur van de zoektocht durft mee te beleven.

Wat is het doel?
Het is bijzonder om te ontdekken dat  het aantal deelnemers aan GGG’s toeneemt . Er zijn voorbeelden van gemeenten, waar tientallen GGG’s draaien! Het is een boeiend avontuur om te ontdekken, hoe je betrokken raakt bij een mensen die je voor die tijd niet kende. Er groeien vriendschappen! Tegenover de eenzaamheid in de wereld mag de kerk immers de gemeenschap aanbieden!? Ons verlangen is, dat de GGG ook het leven van de kerk als geheel zal stimuleren.

Is het zendingswerk?
In eerste instantie zou je zeggen: nee. Het is veel meer Gemeente Opbouw werk. Maar in de praktijk zie je wel degelijk, dat mensen die geïnteresseerd zijn in het geloof van christenen graag aanhaken bij zo’n veilige, kleinschalige huiskamerkring. De drempel is lager dan voor een kerkdienst. De GGG kan daarom gebruikt worden om buren, vrienden, familie enz. uit te nodigen om deel te nemen aan het geloofsgesprek. De GGG vormt voor veel mensen ook een goed vervolg op een introductiecursus over het christelijk geloof, zoals bijvoorbeeld de Alphacursus. Ook bieden de GGG’s mensen die nieuw zijn in de gemeente of hen die Vitamine G diensten bezoeken een ideale kans om mensen te leren kennen.

Wie is er verantwoordelijk voor?
Het is vooral een gezamenlijk avontuur: want elke deelnemer is medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van de ontmoetingen. Iedereen mag iedereen meenemen naar de bijeenkomsten.  Een GGG kent geen ‘inleider’ die een studie geeft. Er is ook geen predikant aanwezig om toelichting te geven. In feite geven de deelnemers samen vorm aan de avonden. Wel zijn er twee mensen per groep die de verantwoording dragen voor de gang van zaken. Voor hen geldt dat zij niet bekwamer of geloviger zijn dan de andere kringleden. Zij introduceren het thema van de bijeenkomst, geven enigszins richting aan de gesprekken, bezoeken de voorbereidingsavonden en bepalen wanneer de groep gedeeld moet worden.

Nieuwsgiering? Dan ben je van harte welkom je aan te sluiten of een keer de sfeer te komen proeven.

Plaats           
in de huiskamer bij een van de deelnemers thuis

Tijd                
Elke 2 weken op maandag-, dinsdag- of woensdag-, donderdag- zondagavond vanaf 20.00 (voor groepen met de mogelijkheid mee te eten: vanaf 18.45)

Opgave  en informatie     
Kaj ten Voorde

Terug naar boven