Algemene kerkenraad stemt over PgH2024

Aanstaande maandag 24 april neemt de Algemene kerkenraad een aantal ‘voorgenomen besluiten’ over PgH2024, het geheel van maatregelen die de Protestantse gemeente Hilversum vitaler en toekomstbestendiger moeten maken. De agenda van de vergadering geeft inzake PgH2024 drie onderwerpen aan:

  • Keuze voor voorstel 2 uit de drie voorstellen van ‘Perspectief voor de toekomst‘. Alle PgH-gemeenten gaven tijdens de gemeenteavond van 28 maart aan voorstel 2 te adviseren.
  • De toekomstige bestuursvorm inclusief de tijdlijn om daar te komen.
  • De toekomstige keuze voor de gebouwen, eveneens inclusief de tijdslijn.

Alle PgH-gemeenten brachten op verzoek van de Algemene kerkenraad afgelopen dagen nader advies uit over deze keuzes. Dat deden ook de jongerenwerkers. Hieronder zijn de adviezen aan te klikken. Al eerder besloot de Algemene kerkenraad hoe de besluitvorming verloopt in verschillende stemrondes. Klik daarvoor hier.

Openbaar

De vergadering van de Algemene kerkenraad is openbaar. De vergadering van 24 april is in de Bethlehemkerk en begint om 20u00.