Voor Vitamine G website klik hier

De Protestantse gemeente te Hilversum (PgH), waarvan wijkgemeente Diependaal deel uitmaakt, is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Alle giften aan de PgH zijn fiscaal aftrekbaar. Dit geldt ook voor de giften aan wijkgemeente Diependaal en Vitamine G zoals voor de wijkkas, het verjaardagsfonds e.d.
Informatie over ANBI en onze kerkelijke gemeente kunt u vinden op de website van de PgH

Hieronder een lijstje met jaarverslagen t.b.v. ANBI

Terug naar boven