Diakenen collecteren voor gevangenenzorg

Op zondag 1 mei vragen de diakenen van de Protestantse gemeente Hilversum aandacht voor Gevangenenzorg Nederland. In alle diensten van de PgH-gemeenten zal in dat weekend voor dit doel worden gecollecteerd. Gevangenenzorg Nederland is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familieleden. Dat doen zij samen met ruim 600 vrijwilligers. ‘Geloof in herstel’ staat voorop.

Klik hier voor meer informatie. Draag bij aan de collecten in de kerk of doneer via rekeningnummer NL04 RABO 0373 7117 86 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Hilversum, o.v.v. Gevangenenzorg Nederland.