Diensten weer toegankelijk!

Met ingang van zondag 23 mei, 1e Pinksterdag, zijn de kerkdiensten ook weer fysiek toegankelijk.

Voor de dienst van 23 mei is het noodzakelijk dat u zich vooraf aanmeld. Dat kan via info@diependaalsekerk.nl of van woensdag t/m vrijdag ná 14:00 uur op 06 – 55 303 631. Helaas moeten we hierbij aanhouden dat “vol ook echt vol” is. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zullen we voor de weken erna met een reserveringssysteem blijven werken, of kunnen we dat loslaten en is aanmelding vooraf niet nodig.

We houden ons voorlopig aan de regels zoals die ook in september 2020 van toepassing waren, hieronder de samenvatting daarvan:

  • Wanneer u niet op uw zitplaats zit draagt u een mondkapje
  • U houdt 1,5 meter afstand van anderen
  • Er blijven altijd 3 stoelen leeg tussen mensen die geen huisgenoot van elkaar zijn
  • Coördinatoren noteren uw naam bij binnenkomst en wijzen u een zitplaats
  • We gebruiken alleen de ingang aan de voorzijde van de kerk
  • Toiletten en garderobe zijn niet beschikbaar
  • In de dienst wordt niet gezongen en we blijven de hele dienst zitten
  • Het voorbede boek wordt niet gebruikt. Voorbeden kunnen voor de dienst worden ingediend via voorbede@diependaalsekerk.nl
  • Voor mensen met kinderen die van de oppas gebruik maken gebruiken de achteringang en zitten op de achterste rijen van de kerkzaal.
  • Heeft u vragen over de maatregelen neem dan contact op met de kerkenraad via info@diependaalsekerk.nl

Verdere informatie hierover vindt u in het gebruiksplan hieronder.

Gebruiksplan

Om het kerkgebouw weer samen te kunnen gebruiken voor de diensten moeten we met veel zaken rekening houden. Om dit goed vast te leggen is er een gebruiksplan samengesteld waarin de actuele regels te vinden zijn. U kunt dit gebruiksplan hier downloaden.