Voor Vitamine G website klik hier

Diensten.

U / jij bent van harte welkom in onze kerkdiensten!

De wekelijkse dienst op zondagochtend begint om 10.00 uur.

Naast de normale diensten vindt er ook een aantal bijzondere diensten plaats: diensten op de feestdagen, avondmaalsdiensten, zangdiensten, etc. Informatie over de komende bijzondere diensten en activiteiten vindt u in de agenda.

Crèche
Voor de baby’s en de peuters is er elke zondag oppas in de crècheruimte achter in de kerk.
De kleintjes zijn vanaf het begin van de dienst welkom, maar mogen ook tijdens het eerste lied in de kerk blijven.
In de crècheruimte zijn genoeg boekjes en speelgoed aanwezig zodat de kinderen zich prima kunnen vermaken. Neem wel spullen voor de persoonlijke verzorging van uw kind mee. Koekjes en limonade verzorgen wij, overige voeding dient u zelf mee te nemen.
Het is bij ons gebruikelijk om uw kind tijdens de collecte op te halen, zodat ook zij de zegen van God meekrijgen.

Kindernevendienst
Kindernevendienst is beschikbaar, maar prettig als u dit van tevoren doorgeeft via oppas@diependaalsekerk.nl
Ook mag uw kind tijdens de dienst bij u blijven zitten en een boekje lezen of kleurplaat maken. Hiervoor zijn spullen aanwezig op de tafel achterin de kerk.

Terug naar boven