Bijbelkring

De Bijbel is de bron van ons geloof. Al duizenden jaren putten mensen geloof, hoop en liefde uit die bron. Ook wij, mensen van de 21e eeuw in Hilversum, verdiepen ons in dit oude boek. We leren bij de Bijbelkring meer over de Bijbel. Ds. Willem Nijsse geeft uitleg bij de achtergronden en oorspronkelijke bedoelingen van deze oude teksten. We proberen ons te verplaatsen in de mensen die teksten ooit schreven en de mensen die ze voor het eerst hoorden. Maar dit is niet het enige wat we bij de Bijbelkring doen. We geloven namelijk dat de Bijbel vandaag nog steeds aansprekend is voor ons. Daarom gaan we ook in gesprek over ons eigen leven. We proberen te verwoorden hoe de Bijbeltekst ons vandaag aanspreekt. Op die manier horen we in die woorden van de Bijbel ook het woord van God voor ons vandaag.

 

De Bijbelkring vindt eens in de maand plaats op donderdagavond in de kerk van 20.00 uur – 21.30 uur. Dit zijn de data van de Bijbelkring dit seizoen

2 september
7 oktober
4 november
2 december
6 januari
27 januari
3 maart
7 april
28 april
2 juni