Cursus ‘Heel het leven!’ – door Vitamine G

Cursus ‘Heel het leven!’

Wat betekent het Koninkrijk van God voor onze betrokkenheid bij een rechtvaardige wereld en zorg voor Gods schepping? Hoe kun je geworteld leven – geworteld in God, in de community en in de schepping?

Over deze vragen denken we na in de Vitamine G-cursus ‘Heel het leven!’ die op donderdagavond 1 oktober van start gaat. Aan de cursus doen deelnemers vanuit verschillende kerken mee. Eedereen is welkom, opgeven kan nog tot maandag 28 september bij Kaj ten Voorde, kaj@vitamineg.net of 035-6880026. Uiteraard zal de cursus Corona-proof gehouden worden.

Dave Bookless, anglicaans voorganger en theologische directeur van natuurorganisatie A Rocha, is onze ‘hoofdspreker’. Speciaal voor de NewWine-zomerconferentie (vanwege Corona online gehouden) sprak Bookless korte videolezingen in. Naast het bovengenoemde gaan zijn lezingen ook over de vragen: Wat heeft het grote verhaal van Genesis tot aan de terugkomst van Jezus te maken met ons leven hier en nu? Hoe helpt Gods Geest ons daarbij? Hoe wordt Gods ‘shalom’ (heelheid) zichtbaar in ons leven en hoe kunnen we brenger zijn van dat ‘shalom’ in onze leefomgeving? Met elkaar laten we ons vijf avonden inspireren en praten we na het bekijken van de video’s door over het onderwerp.

–      Donderdagavond 1 oktober 2020
–      Donderdagavond 8 oktober 2020
–      Donderdagavond 22 oktober 2020
–      Donderdagavond 29 oktober 2020
–      Donderdagavond 5 november 2020

Tijdstip: 20:00 – 21.45 uur, Inloop: 19.45 uur
Locatie: Diependaalse kerk (gebruik de linker zijingang), Diependaalselaan 138, Hilversum.
Meer informatie/aanmelden: Kaj ten Voorde, kaj@vitamineg.net, 035-6880026, aanmelden uiterlijk maandag 28 september. Deelname aan de cursus is gratis.