Een avond over herkennen en bespreekbaar maken van armoede en schulden

Het blijkt dat steeds minder mensen gebruik maken van financiële hulp. Deels zal dit komen omdat we gemeenteleden minder zien, zeker in coronatijd, maar ook omdat herkennen van armoede en schulden lastig is, en het bespreekbaar maken ervan nog lastiger.

Op donderdagavond 30 september organiseert het pastoraat en de diaconie van de Regenboogkerk een toerustingsavond over signalering van financiële problematiek bij gemeenteleden en het bespreekbaar te maken teneinde hulp te kunnen bieden. De avond richt zich op pastoraal medewerkers en diakenen, maar staat ook open voor andere betrokkenen of geïnteresseerden.

Voor mensen die zelf niet in een situatie van armoede zitten is herkennen ervan vaak erg moeilijk, en bestaat er ook binnen kerkgemeenschappen vaak een kloof tussen mensen met en zonder geld. Welke soorten financiële problematiek zijn er precies? Wat zijn signalen waaruit men kan opmaken dat er sprake is van financiële problemen? Hoe benoem je dit onderwerp zonder iemand het gevoel te geven inbreuk te maken op de privacy? Hoe kan je mensen helpen schaamte rondom schulden en armoede te overwinnen? Dat zijn vragen die op de avond aan bod komen, onder andere aan de hand van voorbeelden uit de praktijk om inzicht te krijgen in het moeten leven op bijstandsniveau.

Jaantje Vink is deskundige op dit gebied vanuit de PKN, zij zal de avond inhoudelijk begeleiden samen met wijkpredikant dominee Heleen Weimar.

We hopen op een goede opkomst!

Tijd: 30 september 2021 om 20.00 uur.

Plaats: Regenboogkerk Hilversum