Faith & Friendship

Faith & Friendship is een jongerengroep van Vitamine G en Diependaal samen voor jongeren rond de 18-25 jaar. De groep wordt geleid door pionier Kaj ten Voorde en ds. Willem Nijsse. Dit seizoen komen de belangrijkste thema’s uit het christelijk geloof voorbij. We gaan over die thema’s in gesprek door samen een tekst uit de Bijbel te lezen. De ervaring van afgelopen seizoen was dat dit tot spannende en serieuze gesprekken leidt, waarin iedereen wat leert!

We komen dit seizoen weer bij elkaar in de kerk met 1,5 meter afstand. Normaal gesproken beginnen we met een gezamenlijke maaltijd, maar vanwege de Coronamaatregelen vervalt dit de komende periode. We komen op zondagavonden bij elkaar. Als je interesse hebt om mee te doen, app of bel ds. Nijsse voor meer info (06-40794651).

Meer informatie over de invulling van de avonden vind je hier