AFGELAST **kerkdienst 10:00 uur** – dienst wel online te volgen

17 januari 2021

  • Voorganger: Ds. G.J. Wisgerhof uit Amersfoort
  • Organist: Rob van Roon

Deze kerkdienst is alleen online te beluisteren, de kerkzaal zelf is gesloten. Op deze pagina vindt u daar alle informatie over.
Het meeluisteren van de dienst kan via deze pagina of de kerkdienstgemist-app.

 

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Muziek (Nieuwe Liedboek 66a)
Stil gebed
Votum & Groet
Voorleeslied (Nieuwe Liedboek 654)
Gebed
Schriftlezing (Jesaja 62: 1-5)
Schriftlezing (Johannes 2: 1-11)
Muziek (Nieuwe Liedboek 525)
Preek
Voorleeslied (Nieuwe Liedboek 526)
Gebeden
Voorleeslied (Hemelhoog 193)
Zegen
Orgelspel

 

Nieuwe Liedboek 66a
Jubilate Deo,
jubilate Deo.
Alleluia.

Nieuwe Liedboek 654
Zing nu de Heer, stem allen in
met ons die God lofzingen,
want Hij deed ons van het begin
verrukkelijke dingen.
Hij heeft het menselijk geslacht
in ’t licht geroepen en bedacht
met louter zegeningen.

Zing dan de Heer, stem allen in
met ons die God lof geven:
Hij schiep ons voor een nieuw begin,
hoeveel wij ook misdreven.
Hij riep ons uit de nacht in ’t licht
van zijn genadig aangezicht.
In Christus is ons leven!

Nieuwe Liedboek 525 
Wij willen de bruiloftsgasten zijn
van Kana in Galilea.
Wij drinken daar van de bruiloftswijn.
Wij willen van harte vrolijk zijn
met Jezus en met Maria.

Maria sprak in bekommerdheid:
‘Er is niet genoeg te drinken.’
Maar Hij zei: ‘Nog is het niet mijn tijd.’
Zij wist in haar hart: Hij is bereid,
en zal het ons zeker schenken.

En toen de maaltijd ten einde liep,
zag Hij naar de lege vaten,
en deed ze vullen door die Hij riep,
en scheppen wat Hij te drinken schiep.
Zij proefden: wijn was het water.

Wij mogen met Jezus gezeten zijn
te Kana tussen de gasten.
Een ander schenkt eerst de goede wijn
en drinkt de mindere op het eind.
Hier komt het beste het laatste.

Wij zijn op het bruiloftsfeest genood
met Jezus en met Maria.
Hij draagt ons over de watervloed
en laaft ons hart met zijn hartenbloed
te Kana in Galilea.

Nieuwe Liedboek 526
Juich voor de koning van de Joden,
buig voor geen dove wereldmacht,
kniel voor de knecht die Gods geboden
beluisterd heeft en wel geacht.
Drie vreemden zochten Hem van verre,
Herodes hebben zij bespot,
met goud, met wierook en met mirre
aanbaden zij de Zoon van God.

In Kana was de gloed geweken,
het vuur bedolven onder as;
toen zei de vlam in ieders beker
wie er de ware wijnstok was;
laat het nu uit de kruiken stromen,
de vreugde ga van mond tot mond,
omdat Hij, in zijn uur gekomen,
de aarde aan zijn zijde vond!

Juich voor de koning van de volken
buig voor zijn opperheerschappij,
zing halleluja! Uit de wolken
komt ons zijn heerlijkheid nabij.
Bouw dan ootmoedig aan de aarde,
leg vrede in elkanders hand:
Hij die de beste wijn bewaarde
roept ons ter bruiloft in zijn land!

Hemelhoog 193 
Morgen zal het Pasen zijn
leven, eeuwig leven,
nooit meer honger, nooit meer pijn,
niets meer snel soms even.

Alles anders water wijn,
licht uit duisternis geboren,
blinden zien, de doven horen;
morgen zal het Pasen zijn.

Morgen zal er vrede zijn
vrede, alom vrede,
leed voorgoed verleden zijn,
toekomst eeuwig heden.

Alles anders water wijn,
licht uit duisternis geboren,
blinden zien, de doven horen;
morgen zal het Pasen zijn.

Morgen zal de maaltijd zijn
Christus onze gastheer,
alle tijd oneindig zijn,
levenslast geen last meer.

Alles anders water wijn,
licht uit duisternis geboren,
blinden zien, de doven horen;
morgen zal het Pasen zijn.

Morgen zullen samen zijn
God en mensen, samen
hemel, aarde, groot en klein
juichend ja en amen.

Alles anders water wijn,
licht uit duisternis geboren,
blinden zien, de doven horen;
morgen zal het Pasen zijn.

 

Jesaja 62: 1-5
1 Omwille van Sion zal ik niet zwijgen, omwille van Jeruzalem ben ik niet stil, totdat het licht van haar gerechtigheid daagt en de fakkel van haar redding brandt. 2 Alle volken zullen je gerechtigheid zien, alle koningen je majesteit. Men zal je noemen bij een nieuwe naam die de HEER zelf heeft bepaald. 3 Je zult een schitterende kroon zijn in de hand van de HEER, een koninklijke tulband in de hand van je God. 4 Men noemt je niet langer Verlatene en je land niet langer Troosteloos oord, maar je zult heten Mijn verlangen en je land Mijn bruid. Want de HEER verlangt naar jou en je land wordt ten huwelijk genomen. 5 Zoals een jongeman een meisje tot vrouw neemt, zo zullen jouw zonen jou ten huwelijk nemen, en zoals de bruidegom zich verheugt over zijn bruid, zo zal je God zich over jou verheugen.

Johannes 2: 1-11
1 Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea. De moeder van Jezus was er, 2 en ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. 3 Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen hem: ‘Ze hebben geen wijn meer.’ 4 ‘Wat wilt u van me?’ zei Jezus. ‘Mijn tijd is nog niet gekomen.’ 5 Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan: ‘Doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is.’ 6 Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel zes stenen watervaten, elk met een inhoud van twee à drie metrete. 7 Jezus zei tegen de bedienden: ‘Vul de vaten met water.’ Ze vulden ze tot de rand. 8 Toen zei hij: ‘Schep er nu wat uit, en breng dat naar de ceremoniemeester.’ Dat deden ze. 9 En toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was, proefde-hij wist niet waar die vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden wisten het wel-riep hij de bruidegom 10 en zei tegen hem: ‘Iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor en als ze dronken zijn de minder goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard!’ 11 Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als eerste wonderteken; hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem.