Ontmoetingspastoraat voor ouderen

We hebben het al eerder aangekondigd, maar nu gaat het er echt van komen! Het ontmoetingspastoraat voor ouderen. Het is een nieuw initiatief in de Diependaal. Eens in de maand komen we met deze groep bij elkaar in de kerk, om daar elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan over een thema. Het ontmoetingspastoraat gaat uit van drie pijlers:

1. Ontmoeting. Gastvrijheid vinden we belangrijk. Deze groep is een open en gezellige groep waar iedereen welkom is. Schroom dus ook zeker niet om een vriend of vriendin, buurman of buurvrouw mee te brengen. Ook als u verder niet kerkelijk betrokken bent of als u bij een andere kerk meeleeft bent u van harte welkom bij deze groep. We nemen de tijd om bij koffie en thee bij te praten en elkaar te leren kennen.
2. Verdieping. Elke keer staat er een thema centraal. Ds. Willem Nijsse en Henk van ter Meij geven een inleiding bij dit thema, bijvoorbeeld aan de hand van een lied of een Bijbeltekst.
3. Gesprek. We gaan met elkaar in gesprek over het thema. Het is een open gesprek waar u uw ervaringen kunt delen en kunt luisteren naar de ervaringen van anderen.

We gaan ervanuit dat we de eerste ochtend kunnen beleggen voor de zomer, namelijk op donderdag 17 juni om 11.00 in de achterzaal van Diependaalsekerk. Vervoer van en naar de kerk moet u zelf verzorgen. Voor deze bijeenkomst moet u zich aanmelden bij dominee Nijsse. Dat kan via 06-40794651 op de dinsdag of donderdag overdag. Er volgt t.z.t ook nog een aankondiging via de mededelingen in de dienst.