Ontmoetingspastoraat

Vorig seizoen hebben we een start gemaakt met een nieuwe groep in de Diependaal. Het ontmoetings-pastoraat. We hebben met een kleine groep twee heel mooie bijeenkomsten gehad. In het nieuwe seizoen gaan we verder met dit initiatief.

In de eerste aankondigingen hadden we een leeftijdsgrens van 80 jaar genoemd. Het bleek in de praktijk dat dat helemaal niet nodig was geweest. Het is een open groep waar jong en oud even goed mee kunnen doen. We hebben de leeftijdsgrens daarom losgelaten. Iedereen die de donderdagmorgen tijd heeft en zin heeft in gezelligheid en een goed gesprek is welkom. Eens in de drie weken in de achterzaal van de Diependaal. We beginnen om 10.30 uur en het duurt tot 12.00 uur.

 

Het ontmoetingspastoraat gaat uit van drie pijlers:

  • Ontmoeting. Gastvrijheid vinden we belangrijk. Deze groep is een open en gezellige groep waar iedereen welkom is. Schroom dus ook zeker niet om een vriend of vriendin, buurman of buurvrouw mee te brengen. Ook als u verder niet kerkelijk betrokken bent of als u bij een andere kerk meeleeft bent u van harte welkom bij deze groep. We nemen de tijd om bij koffie en thee bij te praten en elkaar te leren kennen.
  • Verdieping. Elke keer staat er een thema centraal. Ds. Willem Nijsse en Henk van ter Meij geven een inleiding bij dit thema, bijvoorbeeld aan de hand van een lied of een Bijbeltekst.
  • Gesprek. We gaan met elkaar in gesprek over het thema. Het is een open gesprek waar u uw ervaringen kunt delen en kunt luisteren naar de ervaringen van anderen.

 

Dit zijn de data van het ontmoetingspastoraat het komende seizoen.

9 september
23 september
21 oktober
11 november
25 november
16 december
20 januari
10 februari
10 maart
31 maart
21 april
12 mei
9 juni
30 juni