Extra nieuwsbericht 31-10-2020

We hebben de kostbare taak gekregen om vandaag de dag gemeente van Jezus te zijn hier in de Diependaal. In de komende periode willen we ons als gemeente verder bezinnen op onze roeping. We willen daarvoor een groep vormen die een aantal keer bij elkaar komt om in gesprek te gaan over de toekomst van de gemeente en wat we daarbij belangrijk vinden. Vanuit de kerkenraad nemen Annemarie Biebericher, Henk van ter Meij en ds Willem Nijsse hierin het voortouw. U bent allemaal van harte welkom om mee te doen met deze groep. Iedereen, van jong tot oud is van harte welkom! Het wordt een inspirerende groep, waarmee we dit seizoen in enkele maanden een gelovige en hoopvolle visie gaan vormen op onze roeping op dit moment. U kunt zich bij een van de betrokken kerkenraadsleden voor deze groep aanmelden of meer informatie krijgen.