Voor Vitamine G website klik hier

Financiën.

De Protestantse gemeente te Hilversum (PgH), waarvan wijkgemeente Diependaal deel uitmaakt, is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Alle giften aan de PgH zijn fiscaal aftrekbaar. Dit geldt ook voor de giften aan wijkgemeente Diependaal en Vitamine G zoals voor de wijkkas, het verjaardagsfonds e.d.

Het is ook mogelijk de kerk te begunstigen door middel van een legaat. Wilt u hierbij goed letten op de tenaamstelling. Zoals hieronder schematisch aangegeven heeft u drie mogelijkheden.

 • Stichting tot behoud van de Diependaalsekerk
 • Hervormde wijkgemeente Diependaal te Hilversum
 • Wijkkas van de Hervormde wijkgemeente Diependaal te Hilversum

Informatie over ANBI en onze kerkelijke gemeente kunt u vinden op de website van de PgH: pknhilversum.nl/anbi.

De financiële stromen zijn onderverdeeld in drie hoofdstromen; kerkbalans, wijkkas en Stichting Diependaal, zoals in onderstaand schema visueel weer gegeven.

WIJKKAS 

 • Penningmeester wijkkas Diependaal: Tom Mantel, wijkkas@diependaalsekerk.nl
 • Wijkkas Diependaalse kerk te Hilversum
 • bank NL 33 RABO 0373 7225 16
 • Betaling missionaire activiteiten (w.o. kerstmaaltijd, buurtmaaltijden, Alpha cursus), website en publiciteit, bijzondere diensten, bloemen, attenties en overige organisatiekosten
 • Meer informatie vindt u hier

KERKBALANS

 • Protestantse Gemeente te Hilversum – wijkgemeente Diependaal
 • bank NL 42 RABO 0373 7224 51
 • Betaling predikantsplaats, gastpredikanten en organisten
 • Meer informatie vindt u hier

STICHTING DIEPENDAAL

 • valt onder een eigen ANBI regeling. Meer info over Stichting tot behoud van de Diependaalse Kerk vindt u op stichting-diependaal.nl
 • kosten kerkgebouw
 • diverse activiteiten per jaar
 • financiële ondersteuning VitamineG
Terug naar boven