Voor Vitamine G website klik hier

Kerkbalans.

Met de Actie Kerkbalans wordt jaarlijks van de leden van de gemeente een bijdrage gevraagd voor de kosten van de eredienst, de predikantsplaats, gastpredikanten, etc. Aan het begin van ieder kalenderjaar wordt gevraagd om een schriftelijke toezegging te doen voor het nieuwe jaar.

Kerkbalans 2019
Heeft u nog geen uitnodiging gekregen om mee te doen met actie KerkBalans 2019 en wilt u wel bijdragen? Neem dan even contact om met de kerkrentmeesters via kerkrentmeester@diependaalsekerk.nl of 06-52633290.

Aanbeveling
Graag bevelen wij deze vrijwillige bijdrage van harte bij u aan. Voor de kerk is dit een belangrijke inkomstenbron en wanneer de bijdragen voldoende zijn kan daarmee het werk in onze gemeente in stand worden gehouden. Overigens is een gift voor wijkgemeente Diependaal via Actie Kerkbalans fiscaal aftrekbaar, zie hier.

Bijdrage voor wijkgemeente Diependaal
Het bankrekeningnummer voor de bijdrage voor Actie Kerkbalans is IBAN NL 42 RABO 0373 7224 51 ten name van Protestantse gemeente te Hilversum.

Vragen over verwerking kerkbalans
Voor inhoudelijke vragen over afschrijving/verwerking van de kerkbalans kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau. Het Kerkelijk Bureau is gevestigd in een bijgebouw van de Bethlehemkerk, Loosdrechtseweg 263/A in Hilversum, tel. 035-6234000 e-mail bureau@pknhilversum.nl. Openingstijden: maandag en donderdag van 8.30 tot 12.30 uur.

Terug naar boven