Voor Vitamine G website klik hier

De wijkkas van de wijkgemeente Diependaal wordt gebruikt voor zuiver wijkgebonden activiteiten waarvan de kosten niet kunnen worden gedekt uit andere inkomstenbronnen.

Het bankrekeningnummer van de wijkkas is: bank NL 33 RABO 0373 7225 16 ten name van ‘Wijkkas Diependaalse kerk te Hilversum’. De wijkkas wordt beheerd door de heer Tom Mantel e-mail: wijkkas@diependaalsekerk.nl.

Geven
Giften voor wijkgebonden activiteiten kunnen worden overgemaakt naar bovenvermeld bankrekeningnummer. Giften aan wijkgemeente Diependaal zijn fiscaal aftrekbaar, zie hier. Of klik hier om direct een gift over te maken.

QR-code
Met deze QR-code is het snel en makkelijk om een gift aan de wijkkas over te maken. Kies op de eerste pagina voor ‘openen op deze website’ en daarna voor ‘gift/donatie’. Werkt de QR code niet, gebruik dan deze link

Terug naar boven