Inventarisatie kerkbezoek

De kerkenraad bereidt zich voor op het weer toegankelijk maken van de kerkdiensten. Daarbij is de kans aanwezig dat er meer mensen fysiek de diensten willen bijwonen dan afgelopen najaar. In dat geval zal er een manier moeten worden gevonden om het aantal aanwezigen te maximaliseren. Om dit goed in beeld te krijgen ontvangt de kerkenraad graag een bericht van u wanneer u voornemens bent om de kerkdiensten weer fysiek bij te wonen op info@diependaalsekerk.nl.

Daarnaast kent u wellicht mensen die wel de diensten fysiek zouden willen bijwonen, maar niet deze website in de gaten houden. Zou u ons willen helpen en deze mensen informeren over deze inventarisatie?