Jongeren buigen zich over toekomst kerken Hilversum

‘PgH2024: Blik op de toekomst, vanuit de jongere generaties’. Dat is de titel van de bijeenkomst op 15 maart in de Grote Kerk waarin jongeren zich buigen over de toekomst van de protestantse kerk in Hilversum. Een actueel thema gezien de beslissingen die de Algemene kerkenraad in juni neemt over de toekomstige structuur van de Protestantse gemeente Hilversum.

Creatief

Dominee Aster Abrahamsen en de twee kerkelijk werkers voor jeugd en jongeren, Peter van Wesel en Daniël Verbeeke, nemen dit initiatief. Zij organiseren een avond, zoals zij zeggen, ‘waarin allen die zich betrokken voelen op het jeugd- en jongerenwerk – de jongeren zelf, (groot)ouders, jeugdwerkers, betrokken gemeenteleden – van harte zijn uitgenodigd om samen op creatieve manier te dromen over de gezamenlijke toekomst van onze kerken, met het oog op PgH2024.’ Via de verschillende nieuwsbrieven zullen zij daar binnenkort nader over berichten.

PgH2024: Blik op de toekomst, vanuit de jongere generaties
Woensdag 15 maart, Grote Kerk, inloop: 19u00 inloop, aanvang 19u30.