Kerk in Actie Syrië

Op 6 februari zijn Turkije en Syrië getroffen door een allesverwoestende aardbeving. Daar kwam op 20 februari nog eens een zware aardbeving overheen.

Na de bloedige burgeroorlog, gevolgd door een diepe economische crisis, treft deze ramp de mensen in Syrië extra hard. De Verenigde Naties schat in dat circa 5,3 miljoen mensen in Syrië hulp nodig hebben. Wil de hulp hen goed bereiken, dan zijn bestaande, betrouwbare netwerken van cruciaal belang. De kerken zijn bij uitstek – en al eeuwenlang – diep geworteld in de gemeenschappen. Kerk in Actie kan directe hulp bieden aan de slachtoffers in Syrië, omdat de organisatie daar al jarenlang goede banden heeft met de kerken en diaconale organisaties.

De steun van Kerk in Actie loopt via de Raad van Kerken in het Midden-Oosten, waarbij Anglicaanse, Syrisch-Orthodoxe, Griekse, Armeense en evangelische kerken zijn aangesloten.

Daarom is de collecte op zondag 19 maart bestemd voor noodhulp aan Syrië.
Het is ook mogelijk een gift over te maken op rekeningnummer:
NL79 RABO 0373 7117 86 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Noodhulp Syrië’.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!