Meer versoepelingen tijdens de kerkdiensten

Update 23 juni 2021
Nu de landelijke versoepelingen elkaar in hoog tempo opvolgen zien we ook voor de kerkdiensten weer mogelijkheden om een aantal maatregelen los te laten. Dat betekent dat we de volgende wijzigingen in de afspraken doorvoeren per komende zondag (27 juni 2021)

 • Maximaal aantal personen van 30 naar 50
 • Toiletten zijn weer beschikbaar
 • Het gebruik van mondkapjes is vrijwillig
 • We gaan weer staan op de gebruikelijke momenten
 • het Onze Vader en de Geloofsbelijdenis spreken we samen weer hardop uit

Ook zijn er weer mogelijkheden om samen te zingen en samen koffie te drinken:

 • Vanaf 27 juni zingen we samen het laatste lied en het Amen, Amen, Amen op spreekniveau
 • Vanaf 4 juli zingen we samen alle liederen ná de verkondiging, op spreekniveau
 • Vanaf 27 juni is er na elke dienst gelegenheid om samen koffie te drinken op het terrein naast de kerk.

Graag noemen we ook nog even de blijvende maatregelen:

 • Na de dienst geven we de voorganger en ouderling geen hand
 • We gebruiken alleen de voordeur (ook wanneer er na de dienst koffie wordt gedronken)
 • We houden 1,5 meter afstand van elkaar
 • Voorbeden alleen vooraf per e-mail
 • De garderobe blijft gesloten

Verdere informatie hierover vindt u in het gebruiksplan hieronder.

Gebruiksplan

Om het kerkgebouw weer samen te kunnen gebruiken voor de diensten moeten we met veel zaken rekening houden. Om dit goed vast te leggen is er een gebruiksplan samengesteld waarin de actuele regels te vinden zijn. U kunt dit gebruiksplan hier downloaden.