Voor Vitamine G website klik hier

Diaconie en zending.

Sinds jaar en dag wordt er in de kerk gecollecteerd voor het werk van de diaconie en zending. Diaconie en zending behoren tot het wezen van de kerk: de kerk doet niet aan diaconie en zending, maar is diaconie en zending. De ervaring leert dat dit pas tot leven komt  als wij ‘gezichten’ kennen en op de hoogte zijn van hoe de mensen daar leven en met de goede boodschap van God in aanraking kunnen komen. Daarom kiezen wij zoveel mogelijk voor projecten waar bezoekers van de Diependaalse kerk zelf een connectie mee hebben, waardoor de betrokkenheid over en weer wordt versterkt. We hechten veel waarde aan een duurzame relatie en bieden steun op financieel gebied, in gebed en waar mogelijk met goederen.

Inloophuis “Wording”

De Diependaalse kerk draagt het Inloophuis “Wording” dat zich inzet voor dak- en thuislozen in Hilversum en omgeving een warm hart toe. Meerdere van onze leden zijn nauw betrokken bij Inloophuis Wording, en financieel steunen wij het werk van het inloophuis.
Ga voor meer informatie naar:
De website van Inloophuis “Wording”

Stichting Laleaua

Op dit moment bestaat er een nauwe band tussen den Diependaalse kerk, Vitamine G en Stichting Laleaua.

Stichting Laleaua is een kleinschalige, christelijke organisatie die kansarme Roma-kinderen in Roemenië ondersteunt bij hun ontwikkeling van kind tot volwassene. Hiervoor is een school opgericht in Tarnaveni, waar de kinderen gratis onderwijs krijgen. Zij krijgen daarnaast een dagelijkse maaltijd en als dat nodig is kleding, schoeisel en medische verzorging. De kinderen krijgen les in een huiselijke sfeer, waardoor zij zich geaccepteerd en geliefd weten. Ze leren dat ook zij, Roma-kinderen, er mogen zijn en dat God van hen houdt!

Wij onderhouden de relatie met Stichting Laleaua door persoonlijke contacten met het stichtingbestuur in Stadskanaal. En daarnaast met het team van de school in Tarnaveni.

In de herfst van 2016 heeft een groepje vanuit Hilversum het project in Roemenië bezocht. Lees hier ook: het verslag hiervan.
Het is de bedoeling geregeld met een groepje naar Roemenië te reizen om het prachtige werk van de stichting met eigen ogen te kunnen zien.

Voor 2019 is het doel om een nieuwe activiteit van Laleaua, namelijk een soos, financieel mogelijk te maken.
– De soos is bedoeld voor tieners, die inmiddels te oud zijn voor de reguliere programma’s van het afterschool-programma.
– De soos biedt deze tieners een alternatieve thuissituatie; een plek om gewoon even heen te kunnen gaan en waar een luisterend oor en gezelligheid is.
– De soos geeft ruimte om deze tieners te blijven ondersteunen in hun verdere vorming, zowel op geestelijk als maatschappelijk gebied.

Geestelijke vorming door hen te helpen op weg naar navolging van onze Heer Jezus Christus.
Maatschappelijke vorming, door hen te helpen integreren in de Roemeense maatschappij.
Onder meer door hen te helpen in het zoeken van een baan. Daarnaast organiseert Laleaua diverse activiteiten, onder meer vanuit de soos, voor de Roemeense ouderen uit de nabije omgeving.

Ga voor meer informatie naar:
De website van Laleaua
De facebook pagina van Laleaua

Terug naar boven