Nieuwjaarsreceptie PgH

Nieuwjaarsreceptie in teken van PgH2024

Alle leden van de Protestantse gemeente Hilversum zijn van harte welkom op de nieuwjaarsreceptie van de PgH op maandag 9 januari om 19u30 in de Regenboogkerk. Het Breed moderamen (dagelijks bestuur) van de Algemene kerkenraad nodigt iedereen daarvoor uit.

Vernieuwde structuur PgH

Voorzitter Jan de Leede gaat in zijn nieuwsjaarspeech in op de plannen die de Algemene kerkenraad voorbereidt voor PgH2024. De plannen voorzien in een vernieuwde structuur van de PgH. Dat is nodig gezien de ontwikkeling in het aantal leden en actieve vrijwilligers, de sterk oplopende tekorten in de exploitatie en de nadrukkelijke wens om een vitale gemeente van Jezus Christus in Hilversum te zijn.

Sinds oktober liggen daarvoor drie voorstellen op tafel. Momenteel worden de voorstellen verder uitgewerkt richting besluitvorming komend half jaar. De Leede zal aangeven hoe de beleidsgroep PgH2024 de plannen uitwerkt en hoe binnenkort de gesprekken hierover binnen wijkgemeenten en in de PgH als geheel worden gevoerd.

In gesprek met leden Algemene kerkenraad

Na de toespraak van De Leede kunnen deelnemers met afzonderlijke leden van de Algemene kerkenraad in gesprek over de voorstellen voor de vernieuwde structuur van de PgH. De avond duurt tot 21u00.