Professionele opvoeder(s) gezocht

Die van opvoeden hun werk willen maken!

Voor kinderen die door beschadigende omstandigheden niet meer thuis kunnen wonen, is
opgroeien in een stabiele gezinssituatie van onschatbare waarde. Dat kan in een gezinshuis;
een kleinschalige vorm van jeugdhulp, waar gezinshuisouders volgens het 24×7-principe
opvoeding, ondersteuning en zorg bieden aan een of meer kinderen en jongeren met
complexe problemen.

Wat is kenmerkend voor een gezinshuis?
* Eén van de ouders is een professionele opvoeder.
* Deze beschikt minimaal over een afgeronde MBO4-opleiding in de (sociaal) pedagogische richting.
* Het betreft een betaalde functie.

Leger des Heils Jeugd en Opvoedhulp

Onze visie
Gezinsgroepen en gezinshuizen zijn een essentieel onderdeel van het brede zorgaanbod van het Leger des Heils, dat altijd gericht is op ‘herstel van het gewone leven’. Jeugdigen gedijen het best in een (gezins)situatie waar rust, voorspelbaarheid en geborgenheid is. Dit is wat een gezinshuis in de basis te bieden heeft. De hulp wordt zo ‘gewoon mogelijk’ vormgegeven, waarbij hulpbronnen uit het eigen netwerk of vanuit informele zorg (weekendouders, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen) waar nodig worden ingezet. We sluiten aan bij de eigen kracht van de jeugdigen. Ook werken we integraal samen met verschillende externe hulpverlening (SGGZ).

Voor wie?
In een gezinshuis of -groep wonen een of meerdere jeugdigen tussen de 5 en 18 jaar in het eigen gezin van de gezinshuisouders. Omdat hun problemen complex en meervoudig zijn is plaatsing in een pleeggezin (nog) niet mogelijk. Toch kunnen ze op deze manier in een gezinssituatie opgroeien.