Verbinding in de wijk

Meewerken aan kortlopend project in Hilversum?

Help mee met interviews bij ouderen

Bent u op zoek naar vrijwilligerswerk voor een bepaalde, overzienbare termijn?

Dan is het volgende misschien iets voor u:

Voor het project ‘Verbinding in de eigen wijk’ zijn Stichting Present en Versa Welzijn in samenwerking met de Protestantse Gemeente Hilversum op zoek naar vrijwilligers die tussen half januari en half februari een aantal huisbezoeken aan mensen van 80 jaar en ouder willen afleggen in de wijk Kerkelanden. Het is de bedoeling dat u samen met de ouderen een vragenlijst invult om op die manier de wensen en behoeften van de ouderen in kaart te brengen. Naar aanleiding van de uitkomsten van de interviews zal Present specifiek voor deze groep een aantal gerichte activiteiten organiseren.
Voorafgaand aan uw bezoek ontvangen de betrokken bewoners een brief waarin uw bezoek wordt aangekondigd en de bedoeling wordt uitgelegd. Het is vervolgens aan de bewoners zelf om te bepalen of zij mee willen werken aan het onderzoek.

Wat vragen wij van u?

In de eerste plaats vragen wij van u de tijd en de bereidheid om tussen 16 januari en eind februari een aantal huisbezoeken af te leggen en daarbij een van tevoren opgestelde vragenlijst af te nemen.
Hoeveel huisbezoeken u wilt of kunt afleggen bepaalt u zelf.

Daarnaast vragen wij u om een Verklaring Omtrent Gedrag in te vullen en in te leveren.
Aan deze verklaring zijn voor u verder geen kosten verbonden.

Ter voorbereiding op de huisbezoeken organiseren wij een training op maandag 16 januari.
Deze training bieden wij zowel ’s middags aan, van 14.30 uur tot 17.00 uur, als s’avonds van 19.30 uur tot 22.00 uur. Deze training is noodzakelijk om goed voorbereid op pad te kunnen gaan. Reserveert u daarom alvast deze datum.

Doet u mee? Voor meer informatie en om u aan te melden als vrijwilliger kunt u terecht op de website van Stichting Present Hilversum: www.stichtingpresent.nl/hilversum/acties/kerkelanden.

Contact: Dieuwertje Zantingh, diaconaalwerker@pknhilversum.nl. Tel.: 06 50660262