Vragen n.a.v. beleidsplan PgH

De kerkenraad heeft afgelopen weken hard gewerkt aan de beantwoording van 30 vragen die de Algemene Kerkenraad van de PgH aan alle wijkgemeenten heeft gesteld.

Deze vragen gaan over het beleid van de protestantse gemeente Hilversum en de visie daarop van de verschillende wijkgemeenten. Via kerkbrink, Diependaalcontact en de website van de kerk heeft u daar wellicht al eerder over gelezen.

De kerkenraad nodigt u van harte uit te reageren op de geformuleerde antwoorden. Deze zijn op te vragen via info@diependaalsekerk.nl. Daarna zijn er ook mogelijkheden om hier digitaal met de kerkenraad over in gesprek te gaan.