Wat zijn de toekomstplannen van de Protestantse gemeente Hilversum?

Geen dik plan. Maar wel een plan boordevol ideeën voor de toekomst van de Protestantse gemeente in Hilversum (PgH). Wil je hier meer over weten? Doe mee met de informatiesessies over het Beleidsplan 2020 en verder. De sessies bestaan uit zoom-bijeenkomsten en telefoonsessies.

Het Beleidsplan 2020 en verder is momenteel onderwerp van bespreking in de zes geloofsgemeenschappen. De Algemene Kerkenraad legde onlangs concrete vragen voor aan de vijf wijkkerkenraden en aan het kernteam van Vitamine G. Vragen specifiek over de zes prioriteiten van het plan. Uiterlijk 1 maart verwacht de Algemene Kerkenraad de resultaten van de gesprekken in de geloofsgemeenschappen binnen te hebben. Vervolgens is het aan de Algemene Kerkenraad om keuzes te maken.

Informatiesessies
Wil jij informatie over de inhoud van de toekomstplannen en de achtergronden ervan? Doe dan mee aan een of meerdere informatiesessies. Voor elk van de prioriteiten zijn er twee sessies, via zoom of via telefoongesprekken. Aan elk van de sessies neemt een deskundige deel die achtergronden schetst en vragen van deelnemers beantwoordt.