Wijkbericht 1-3-2021

Bij de diensten maart/april
14 maart: Deze dienst zal door ds. A. de Boer uit Utrecht worden geleid. Organist: Rob van Roon.

21 maart: Deze zondag gaat ds. W. Nijsse voor. De dienst staat in het teken van de 40-dagen tijd. We staan stil bij het lijden van Jezus Christus en de betekenis van zijn lijden voor ons vandaag. Organist: Berend de Wit.

28 maart: Deze dienst zal worden geleid door ds. G.H. Fredrikze uit Harderwijk. Organist: Rob van Roon.

2 april: Ds. W. Nijsse zal voorgaan in deze avonddienst op Goede Vrijdag (aanvang 19.30 uur). Organist: Wiebe Kooymans.

4 april: Dit is een feestelijke zondag. Het is Pasen! We vieren de opstanding van Jezus uit de doden. In deze dienst gaat ds. W. Nijsse voor. We lezen het verhaal van de opstanding en luisteren naar Paasmuziek. We beseffen opnieuw wat het betekent dat Jezus de Levende is, ook voor ons vandaag. Organist: Louis van Oosterom.

Bijbelvlog
De afgelopen maanden heb ik een Bijbelvlog bijgehouden waarin we het leven van Jakob stap voor stap zijn gevolgd. Het is een serie van 20 vlogs geworden. In de vlogs leg ik het Bijbelverhaal uit en laat ik zien hoe dit voor ons vandaag van betekenis is. Alle vlogs zijn nog terug te kijken op de website van de kerk en via Youtube.

ds. Willem Nijsse

Vespers goede week
Ook dit jaar zijn er weer vespers in de Goede Week voor Pasen. Samen met Vitamine G, de Grote Kerk en de kerken van de Verbinding houden we elke avond in een van de gebouwen een vesper. Zo beleven we deze week bewust en geconcentreerd. We groeien in het besef wat Jezus voor ons heeft gedaan in zijn weg van lijden en sterven. En rondom Jezus ontmoeten we ook elkaar als broeders en zusters, over kerkmuren heen.

Praktisch gezien is het nog lastig om te weten wat er tegen die tijd kan qua aanwezigheid in de kerk. Houdt u daarvoor de mededelingen in de diensten en de website in de gaten. Ook kunt u op de website vinden in welke kerk u op welke dag moet zijn, of welke website u moet bezoeken om de vespers bij te wonen.

Bijbelkring 25 maart
Op 25 maart komen we weer bij elkaar met de Bijbelkring. Het wordt waarschijnlijk weer online via zoom. Iedereen is welkom om mee te doen. We beginnen om 20.00 uur en online duurt het een uur. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ds. Willem Nijsse.

ds. Willem Nijsse