Wijkbericht 1-9-2020

Bij de diensten

Vanaf 6 september komen we met een deel van de gemeente weer bij elkaar in de Diependaalsekerk. We zijn erg blij dat we dit weer kunnen oppakken. Wel beseffen we dat een deel van de gemeente nog thuisblijft en meeluistert. De diensten zijn dan ook nadrukkelijk gericht op de hele gemeente, thuis en in het kerkgebouw.

13 september: In deze dienst luisteren we verder naar Paulus. We lezen Filippenzen 2,1-11. Paulus heeft het hier, zoals eigenlijk altijd, over Jezus Christus. Hij citeert een lied dat in de kerken werd gezongen. Een hymne over Jezus die zichzelf eerst vernederde, maar vervolgens een hoge plek heeft gekregen. Ds. W. Nijsse gaat voor in deze dienst.
Organist: Louis van Oosterom.

20 september: Ds. G. van Meijeren uit ’s-Graveland zal deze dienst leiden.
Organist: Jaap Haarman

27 september: Deze dienst zal worden geleid door ds. B.J. v.d. Kamp uit Harderwijk.
Organist: Louis van Oosterom.

4 oktober: Voorganger in deze dienst is ds. W. Nijsse.
Filippenzen 3,1-11 staat centraal in deze dienst. Paulus vertelt hier hoe hij op allerlei manieren zijn ego zou kunnen opblazen om beter te zijn dan de anderen. Maar hij doet dit niet. In plaats van zichzelf boven anderen verheffen is Paulus op zoek naar Jezus. En Jezus vind je in de nederigheid, het lijden en de dood.
Organist: Louis van Oosterom

11 oktober: Deze dienst zal worden geleid door ds. G. Bikker uit Harderwijk.
Organist: Rob van Roon.

Praktische zaken start diensten

Na maandenlang alleen online diensten te hebben gehad, zullen vanaf 6 september elke zondagmorgen de deuren van de kerk voor de gemeente weer open gaan. Een bijzonder moment. De kerkenraad is dan ook blij en dankbaar, dat het ‘gewone’ gemeenteleven – zij het in aangepaste vorm – stapsgewijs weer kan starten. De kerkenraad hecht groot belang aan een veilige omgeving en een zorgvuldige voorbereiding. Voor het gebruik van de kerk is daarom een gebruiksplan opgesteld. Dit plan is gebaseerd op de richtlijnen vanuit de landelijke PKN en van het RIVM. Voor meer informatie over het plan kunt u terecht op de website van onze wijkgemeente (‘gevolgen corona-virus’). Een samenvatting is in het kerkgebouw aanwezig.

Bijbelkring

De Bijbelkring gaat weer van start in het gebouw van de kerk. Net als vorig seizoen is de tekst voor de Bijbelstudie dezelfde als de tekst van de dichtstbijzijnde zondag waarop ds. W.Nijsse voorgaat. Zo is de Bijbelstudie een verdieping en een verwerking van de kerkdiensten. De eerstvolgende Bijbelkring is 24 september.

Zolang de Corona-maatregelen van kracht zijn zitten we op minimaal 1,5 meter van elkaar. De avonden duren van 20.00-21.30. Halverwege is er een pauze van een kwartier waarin op veilige wijze koffie en thee wordt geschonken. Aanmelden kan bij ds. W.Nijsse via predikant@diependaalsekerk.nl of 06-40794651.

Faith & Friendship

Faith & Friendship is een jongerengroep van Vitamine G en Diependaal samen voor jongeren tussen 18-25 jaar. De groep wordt geleid door pionier Kaj ten Voorde en ds. Willem Nijsse. Dit seizoen komen de belangrijkste thema’s uit het christelijk geloof voorbij. We gaan over die thema’s in gesprek door samen een tekst uit de Bijbel te lezen. De ervaring van afgelopen seizoen was dat dit tot spannende en serieuze gesprekken leidt, waarin iedereen wat leert!

We komen dit seizoen weer bij elkaar in de kerk met 1,5 meter afstand. Normaal gesproken beginnen we met een gezamenlijke maaltijd, maar vanwege de Corona-maatregelen vervalt dit de komende periode. We komen op zondagavonden bij elkaar. Als je interesse hebt om mee te doen, app of bel ds. W. Nijsse voor meer info (06-40794651) of kijk op de website van de kerk.

Ds. W. Nijsse