Wijkbericht 1 maart

Een God met littekens

De tijd voor Pasen doet ons beseffen dat wij geloven in een God met littekens. Een God die zich heeft doen kennen in Jezus Christus, die gekomen is om zijn leven voor ons te geven. Op een bijzondere manier maakt het onderstaande gedicht dat duidelijk. Het is een vrije vertaling van ‘Jesus of the scars’ van Edward Shillito (1872-1948). Hij schreef het vanuit de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog.

 

Jezus van de littekens

Hebben wij U nooit gezocht, wij doen het nu;

Uw ogen branden door de duisternis heen, onze enige sterren;

wij moeten zicht krijgen op de doornprikken van uw voorhoofd.

U moeten wij hebben, o Jezus van de littekens.

De hemelen jagen ons angst aan; ze zijn te rustig;

in het hele universum vinden we geen plaats.

onze wonden doen ons pijn, waar is de balsem?

 

Heer Jezus, door uw littekens, doen wij een beroep op uw genade.

Indien, wanneer de deuren gesloten zijn, U naderbij komt,

toon ons dan slechts die handen, die zijde van U;

wij weten vandaag wat wonden zijn, vrees maar niet.

Toon ons uw wonden, wij kennen het wachtwoord.

 

De andere goden waren sterk; maar U was zwak;

Zij namen fier plaats op de troon, maar U struikelde er naartoe.

Maar tot onze wonden kunnen alleen Gods wonden spreken,

en geen God heeft wonden, behalve U alleen.

 

Ds. Gerard Kansen

 

Agenda

Vrijdag 4 maart, 18.30 uur: Buurtmaaltijd ‘Samen aan de gang’.

Dinsdag 8 maart, 20.00 uur: Cursus groeien en geloof.

Woensdag 9 maart, 20.00 uur: Bijbellezen voor Dummies.

Dinsdag 15 maart, 20.00 uur: Cursus groeien en geloof.

Donderdag 17 maart, 20.00 uur Bijbelkring.

 

The Passion 2016

Op donderdag 24 maart wordt vanaf 20:30 uur voor de 6e keer ‘The Passion’ live uitgezonden. Dit muzikaal-bijbels evenement is na Gouda, Rotterdam, Den Haag, Groningen en Enschede deze keer in Amersfoort. Ook dit jaar willen we dit graag op een groot scherm in de kerkzaal bekijken. Dit zal plaatsvinden na de kerkdienst van 19:00 uur, waarin het Heilig Avondmaal zal worden gevierd. Het is mogelijk om na de genoemde dienst in de kerk te blijven, of om ná deze dienst, vanaf 20:15 uur, aan te schuiven.

Het gezamenlijk kijken naar The Passion blijkt een prima manier te zijn om een goed gesprek op gang te brengen, maar vooral ook om andere, niet- of minder kerkelijke, mensen in onze kerk uit te nodigen. Neem dan ook gerust de vrijheid andere mensen hiervoor uit te nodigen. Na afloop is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een drankje. Graag tot dan!

Maurice de Jong, namens de Missionaire Werkgroep

 

Fietsclub ‘Diependaal’

Nu de winter op zijn einde loopt en de lente zich laat aandienen wordt het weer tijd de fietsen gereed te maken voor onze wekelijkse fietstocht. Zoals bekend hebben we een fietsclub die, als het weer het even toelaat, iedere dinsdag een tocht door de mooie omgeving van Hilversum maakt. Naast deelnemers uit onze wijk, doen er ook verschillende personen mee die uit andere wijkgemeenten komen. Derhalve kan hier gesproken worden over een bovenwijkse activiteit. Er wordt zowel met gewone als met elektrische fietsen gereden. We starten ‘s morgens om 10.00 uur vanaf de Diependaalse kerk. Na ongeveer een uur gereden te hebben stoppen we voor een koffiepauze. Vervolgens fietsen we opnieuw een uur en lunchen daarna in een restaurant. Afhankelijk van het weer en de conditie van de deelnemers gaan we onze tocht vervolgen of nemen de snelste weg terug naar huis. Zeker als je wat ouder wordt is het belangrijk goed in beweging te blijven. Wij zijn dan ook erg bevoorrecht om in zo’n mooie omgeving te wonen en in de natuur te kunnen fietsen. Vindt u het ook leuk om mee te gaan, dan bent u van harte welkom. U kunt zich bij ondertekende aanmelden, tel.6853982 of mailen biebericher@kpnplanet.nl .

Theo Biebericher

 

Opbrengst collecten

21 februari: 1. € 85,40; 2. € 67,20; 3. € 72,45.

28 februari: 1. € 76,35; 2. € 45,20; 3. € 48,30; Vit.G. € 84,20.