Wijkbericht 1 november

Rondje langs de velden

Zo noem ik mijn bezoek langs de groeigroepen, waarvan ik er inmiddels vier heb bezocht. Hoewel het thema hetzelfde is, valt mij de grote variëteit in de gesprekken op. We praten over wat aanbidding als liturgisch onderdeel van de eredienst is en wat dat dan precies betekent: God aanbidden. Hoe we dat beleven in de kerkdiensten blijkt voor iedereen toch weer verschillend. Bijzonder om te merken dat dat onderwerp helpt om een gesprek van hart tot hart te voeren. Mooi om te merken dat er binnen de groepen ruimte is voor ieders inbreng en dat er een sfeer is om elkaar verder te helpen in het leven met God.

We beginnen de avonden met een inleiding, waarin duidelijk wordt dat bij het aanbidden van God ons hele bestaan betrokken is.

“Aanbidding is het wakker worden van het geweten door de heiligheid van God;

het voeden van het verstand met de waarheid van God;

het zuiveren van ons voorstellingsvermogen door de schoonheid van God;

het openen van het hart voor de liefde van God;

het toewijden van de wil aan het doel van God”

(William Temple)

 

Agenda

Zaterdag 12 november, 10.00 uur: Fancy fair.

Dinsdag 15 november, 19.45 uur :Kerkenraad.

 

Doordenkertje

In de kerkdienst dankt men God met blijde Psalmen.

De Klaagliederen bewaart men tot na de dienst.

(uit ’95 speldenprikken’ van Rikkert Zuiderveld)

 

Gerard Kansen

 

Fancy fair

Het is bijna zo ver, de fancy fair op zaterdag 12 november van 10.00 uur – 14.00 uur.

Het zou heel fijn zijn als we weer lekker veel cakes en taarten mogen ontvangen.

Vooral taarten zijn erg in trek bij de koffieverkoop. Kunnen we weer op u rekenen?

Dinsdag 8 en woensdag 9 november kunnen, van 19.00 uur tot 20.00 uur, nog goederen worden ingeleverd. Zoals bekend, geen encyclopedieën, oude tv’s en computers. Op de fancy fair zijn o.a. te koop: boeken, cd’s, dvd’s, elektronica, kleding, kinderspeelgoed en klein meubilair. Bovendien draait het rad van avontuur weer, worden er pannenkoeken gebakken en kan er koffie/thee en dergelijke worden gedronken in ons mini-restaurant. Dus voor elk wat wils. In de bovenzalen van de kerk houdt de Omroep Modelspoorclub tijdens de fancy fair open dag. Naast de clubbaan (HO) is er o.a. een spoorbaan in schaal O te bezichtigen en zal er worden gedemonstreerd hoe men huisjes naar eigen ontwerp kan bouwen. Voor de kinderen is er een Märklinbaan, waar ze zelf met de treinen kunnen rijden. Bovendien is ook de treinendokter weer aanwezig. Heeft u treinen die niet willen rijden, kom gerust even langs. Graag tot ziens op zaterdag 12 november bij onze fancy fair.

Atie van Woerekom

 

Bedankje

Graag wil ik iedereen bedanken die mij, tijdens mijn opnames in het ziekenhuis en het revalidatiecentrum, gesteund hebben en hebben laten weten dat zij aan mij denken.

Heel veel kaarten heb ik ontvangen!

Nogmaals héél véél dank!

Jo Schreuders

 

 

Verjaardagsfonds

Onze jarigen hebben, ten gunste van het verjaardagsfonds, in de maanden augustus t/m oktober een bedrag van € 544,– bijeengebracht. Alle gevers en collectanten hartelijk dank voor uw gulle gaven en medewerking.

Gerda Noort

 

Fietsclub Diependaal

Na een slecht voorjaar hadden we gelukkig een prachtige nazomer waarin we mooie fietstochten in de omgeving van Hilversum konden maken. Tijdens onze koffiepauze op dinsdag 25 oktober hebben we besloten dat deze fietstocht de laatste in dit seizoen zal zijn. Daarnaast zijn er ideeën besproken om tijdens de winterstop enige andere activiteiten te organiseren. Te denken valt aan: het houden van een bos/stadswandeling, het bezoeken van een bioscoop en dergelijke. Enkele leden van onze club zullen deze gedachten verder uitwerken. De fietsclub bestaat uit senioren – afkomstig uit diverse wijkgemeenten – die graag fietsen, maar het ook heel leuk vinden gezellig met elkaar koffie te drinken of te lunchen. Men rijdt zowel op gewone als elektrische fietsen. In het seizoen gaan we, bij mooi weer, iedere dinsdag een tocht van rond 35 km maken. Heeft u ook zin om in het voorjaar mee te gaan of lijkt u de genoemde activiteiten tijdens de winterstop ook wel wat, neem dan even contact met ondergetekende op, tel. 6853982 (biebericher@kpnplanet.nl).

Theo Biebericher

 

Opbrengst collecten

23 oktober: 1. € 122,45; 2. € 116,85; 3. € 117,80.

30 oktober: 1. € 67,–; 2. € 45,95; 3. € 76,75.