Wijkbericht 10-3-2023

Bij de diensten maart/april

19 maart: In deze dienst gaat ds. G.H. Fredrikze uit Harderwijk voor. Muzikale medewerking: Louis van Oosterom, orgel; het Muziekteam.

26 maart: De dienst zal worden geleid door ds. J.F. Schuitema uit Elburg. Organist: Rob van Roon.

2 april: Ds. E.S. Klein Kranenburg uit Olst zal de dienst leiden. Organist: Louis van Oosterom.

7 april: Dit jaar vieren we op Goede Vrijdag met elkaar het Heilig Avondmaal. De dienst begint om 19.30 uur en de voorganger is ds. W. Nijsse.

9 april: Op deze zondag vieren we met elkaar het Paasfeest. We lezen vandaag het Bijbelverhaal over de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Ds. W. Nijsse is de voorganger in deze dienst. Organist: Rob van Roon.

16 april: De voorganger in deze dienst is Prop. H. Kramer uit Urk. Organist: Jaap Haarman.

Stille week

De week voor Pasen is de stille week waarin we toeleven naar Pasen en vooral aandacht geven aan het lijden van Christus. Samen met de Grote Kerk, de Verbinding en de Vrije Evangelische kerk organiseren we elke avond in de stille week een vesper in een van onze gebouwen. De vespers beginnen om 19.30 uur. U bent van harte welkom!

maandag: Vitamine G in de Diependaalse Kerk
dinsdag: De Verbinding in het Kompas, Van Ghentlaan 47
woensdag:  Vrije Evangelische Gemeente, Taludweg 35A
donderdag: Grote Kerk, Kerkbrink 4
vrijdag: Elke gemeente heeft een dienst in het eigen gebouw. In de Diependaal vieren we op vrijdag het Heilig Avondmaal in een dienst die om 19.30 uur begint.
zaterdag: De Diependaalse Kerk

Bijbelkring

De Bijbelkring vindt weer plaats op 30 maart en op 20 april. We komen bij elkaar om 20.00 uur in de consistorie van de kerk. Iedereen hartelijk welkom!

Paasontbijt

Op de paasmorgen willen we graag met elkaar als gemeente ontbijten. We zijn nog bezig met de voorbereidingen en daarover hoort u binnenkort in de dienst meer.

Ds. W. Nijsse

Samen een keuze maken voor de toekomst

Na twee informatieve gemeenteavonden heeft de wijkgemeente Diependaal op 28 februari jl, de derde gemeenteavond, haar voorkeur kenbaar gemaakt wat betreft de drie voorstellen zoals die gedaan zijn in het stuk Perspectief voor de Toekomst voor de Protestantse Gemeente in Hilversum (PgH 2024).

Tijdens de avond zijn de gemeenteleden ook gevraagd wat zij belangrijk vinden en wat zij graag terug zouden willen zien wanneer de Diependaalse gemeente op gaat in een nieuwe gemeente. 

De keuze van de gemeente Diependaal wordt gepresenteerd op 28 maart, tijdens de PgH-brede gemeenteavond in de Bethlehemkerk waar ook de andere wijkgemeenten hun keuze zullen presenteren.

Op basis van de uitkomsten van de PgH-brede gemeenteavond formuleert het Breed Moderamen de definitieve voorstellen. Samen met de adviezen van de wijkgemeenten, neemt de Algemene Kerkenraad op 24 april een voorgenomen besluit.

De Kerkenraad