Wijkbericht 10-4-2022

Bij de diensten
In de periode tussen Pasen en Pinksteren hebben we een tweede serie preken over de vruchten van de Geest. Elders in de Kerkbrink vindt u daar meer informatie over. Ook de gastpredikanten zijn hiervoor benaderd en verschillende van hen zullen ook meedoen met de serie.

24 april: In deze dienst zal voorgaan ds. J.J. van Holten uit IJsselstein. Het thema van deze zondag is: Zachtmoedigheid. Organist: Rob van Roon.

1 mei: Ds. G.J. Wisgerhof uit Amersfoort zal deze dienst leiden. Gastvrijheid zal deze zondag het thema zijn. Organist: Louis van Oosterom.

8 mei: De voorganger in deze dienst is ds. H. Brandsen uit Harderwijk. Het thema van deze zondag is: Gerechtigheid. Organist: Rob van Roon.

15 mei: In deze dienst gaat ds. W. Nijsse voor. De vrucht van de Geest die deze zondag centraal staat is de ontferming. Ontferming komen we in het Oude Testament al tegen bij God en in het Nieuwe Testament is het karakteristiek voor Jezus. Door de Geest kunnen ook wij groeien in ontferming. Muzikale medewerking: Jaap Haarman, orgel; Henk Liberia, trompet.

Ontmoetingspastoraat
De volgende keer zijn we in gesprek gegaan over het verhaal van Jezus’ lijden en sterven. We hebben met elkaar gedeeld welk onderdeel van het verhaal ons het meest aanspreekt en waarom.

De volgende keer dat we weer bij elkaar komen is op 12 mei. We beginnen om 10.30 uur in de achterzaal van de kerk.

Bijbelkring
Op de Bijbelkring hebben we ons verdiept in het verhaal van Jezus’ intocht in Jeruzalem: Palmpasen. Deze tekst heeft achtergronden in het Oude Testament en die zijn we met de kring nagegaan.

De volgende Bijbelkring is op 28 april en begint om 20.00 uur in de achterzaal van de kerk.

Faith & Friendship
Met de Faith & Friendship groep hebben we het een aantal keer over Jozef gehad. Een man van lang geleden uit een heel andere cultuur, maar eigenlijk toch ook verrassend herkenbaar. Nu zijn we het verhaal verder gevolgd en aangekomen bij Mozes. Daar gaan we nog een aantal keer verder over in gesprek naar aanleiding van Bijbelteksten.

De Faith & Friendship groep voor 20+’ers komt ongeveer eens in de drie weken bij elkaar. We prikken dan weer de volgende datum. Als je aan wilt haken bij deze groep, app of bel dan even naar ds. Willem Nijsse, voor de aankomende bijeenkomst.

Meivakantie ds. Willem Nijsse
Van 2 tot en met 8 mei is ds. Willem Nijsse afwezig in verband met de meivakantie. Voor dringende pastorale zaken kunt u contact opnemen met Frans Lambour. Zijn nummer hoort u op de voicemailboodschap van de telefoon van ds. W. Nijsse. In overleg met de kerkenraad wordt er dan een vervangende predikant uit Hilversum benaderd.

Ds. Willem Nijsse