Wijkbericht 11-6-2022

Bij de diensten
19 juni: Deze dienst zal worden geleid door ds. G. Bikker uit Harderwijk. Organist: Rob van Roon.
26 juni: Deze zondag, waarop ds. W. Nijsse voorgaat, hebben we een feestelijke dienst! Op deze morgen wordt Noor Mantel gedoopt. Ze is de dochter van Tom en Hanna en het zusje van Fien en Merel. We hadden in deze dienst ook avondmaal gepland staan. We hebben in overleg besloten om dat te laten staan. We hebben dus de twee sacramenten, doop en avondmaal, in één dienst. Muzikale medewerking: Louis van Oosterom, orgel; Johan van Loenen, trompet.

3 juli: Ds. M. Roelofse uit Katwijk zal deze dienst leiden. Organist: Rob van Roon.

10 juli: De voorganger in deze dienst is ds. G.J. Wisgerhof uit Amersfoort. Organist: Berend de Wit.

Kerkenraad
Met Pinksteren hebben we afscheid genomen van twee oudgedienden uit de kerkenraad. Wim van der Kolk heeft vanaf 2003 in de kerkenraad gezeten, met een tussenjaar halverwege. Annemarie Biebericher zat 8 jaar in de kerkenraad en was daarvoor ook al actief in het kernteam van Vitamine G. Twee heel ervaren krachten dus. Het is jammer om afscheid te nemen als kerkenraad, maar we zijn ook dankbaar voor alles wat God ons door middel van Wim en Annemarie heeft geschonken.

We hebben in deze dienst ook een nieuw kerkenraadslid bevestigd. Ton van Capelle is ouderling-kerkrentmeester geworden. Daarnaast werd Maurice de Jong herbevestigd als ouderling-kerkrentmeester.

Er staat nu dus weer een nieuw team om leiding te geven in de Diependaal. Er is nog één openstaande vacature, die van diaken. Hiervoor zijn we nog op zoek. We gaan met de nieuwe samenstelling van de kerkenraad verder in vertrouwen op God. We hopen van harte dat we een waardevolle bijdrage aan Gods koninkrijk mogen leveren in Hilversum.

Faith & Friendship
Jongerengroep Faith & Friendship komt weer bij elkaar op 26 juni. Afgelopen keer hebben we het iets anders gedaan dan normaal. We hebben een ‘Lectio Divina’ gedaan bij Matteüs 6:25-34. Het was een oefening om aandacht te geven aan God. Wat zou God tegen mij te zeggen hebben. Het was een mooie en bijzondere bijeenkomst. Op 26 juni komen we weer bij elkaar om samen te eten en in gesprek te gaan.

Ontmoetingspastoraat
Op 30 juni is de laatste ochtend van dit seizoen dat we bij elkaar komen met het ontmoetingspastoraat. Hopelijk kunnen we er allemaal zijn. We ontmoeten elkaar en gaan in gesprek over ons leven en geloven. We zullen deze keer ook tijd nemen om te evalueren en met elkaar te bespreken hoe we de groep volgend jaar vorm willen geven.

ds. Willem Nijsse

Diependaal zingt
Op het moment van schrijven zijn de voorbereidingen voor de zangavond in volle gang. Het spandoek is weer opgehangen, zodat iedereen die over de Diependaalselaan rijdt kennis kan nemen van deze activiteit. We hebben een mooi programma van te zingen liederen. Deze liederen zijn door de bezoekers van de vorige zangavond opgegeven. Zoals bijvoorbeeld: “Heer ik kom tot U”, “Morgenglans der eeuwigheid” en “Ga met God en Hij zal met u zijn”. De avond wordt besloten met het bekende lied “Lichtstad met uw paarlen poorten”. Van vele kanten heb ik gehoord dat men erg naar deze avond uitkijkt. Ik hoop dan ook dat, op het moment dat u dit leest, kan worden teruggezien op een zeer geslaagde zangavond. Zoals bekend is de volgende zangavond na de zomervakantie gepland op vrijdag 23 september.

Theo Biebericher