Wijkbericht 11 aug

Pastoraat in vakantietijd

Tot en met zaterdag 21 augustus kunt u voor dringende zaken contact opnemen met Anneke Slikkerveer. U kunt haar bereiken onder telefoonnummer 035-6858210 of mailen naar a.slikkerveer@hetnet.nl Indien u haar toch niet kunt bereiken, kunt u ook bellen met ouderling Willy Nijhuis 035-6320108 of mailen met wmnijhuis@kpnmail.nl Zij zorgen dan voor verdere actie.


Diependaalcontact

Het tweede weekend van september (11/12 september) komt het Diependaalcontact weer uit. Kopij hiervoor kunt u tot 1 september schriftelijk (Kastanjelaan 20) of via email (s.l.kramer@online.nl) inleveren.

 

Gift

Via mevrouw Kramer is een gift van € 10,– ontvangen als dank voor de bloemen uit de kerk. Deze gift is overgemaakt naar de wijkkas.


Koffiedrinken

Zondag 29 augustus  zal Zoë Valerie worden gedoopt.  Na deze dienst is er gelegenheid koffie te drinken. Hierdoor vervalt het koffiedrinken op de eerste zondag van de maand (de 5e september).

 

Collecten

1              2              3

1 augustus;   €  90,95;   €  71,40;   €  95,98

8 augustus:   €  73,79;   €  68,61;   €  87,20