Wijkbericht 12-5-2022

Bij de diensten

22 mei: In deze dienst zal ds. G.J. Mantel uit Woudenberg voorgaan. Organist: Rob van Roon.

26 mei: Op deze Hemelvaartsdag hebben we een gezamenlijke dienst met de Bethlehemkerk. De voorganger in deze dienst is ds. G.J. Wisgerhof uit Amersfoort. Organist: Jaap Haarman

29 mei: Ds. W. Moehn gaat in deze dienst voor. Organist: Berend de Wit.

5 juni: Op deze Pinksterdag vieren wij de uitstorting van de Heilige Geest. Voorganger is ds. W. Nijsse. In deze dienst zullen wij afscheid nemen van twee ambtsdragers. Tevens zal de (her-)bevestiging plaatsvinden van nieuwe ambtsdragers. Muzikale medewerking: Rob van Roon, orgel; Henk Liberia, trompet.

12 juni: Deze dienst zal worden geleid door ds. G. Kansen uit Amersfoort. Muzikale medewerking: Louis van Oosterom, orgel; het Muziekteam.

Diependaal zingt

Vanaf vrijdagavond 10 juni willen we weer geregeld zangavonden gaan houden onder het motto “Diependaal zingt”. We gaan dan gezamenlijk bekende liederen tot eer van God zingen. Op deze avonden wordt geen meditatie gehouden. Deze eerste avond, na de coronacrisis, begint om 19.30 uur en eindigt rond 20.15 uur. Zoals voorheen is het de bedoeling dat bezoekers na de zangavond op een briefje aangeven welke liederen zij de volgende keer willen zingen. Ook is het mogelijk uw wensen per e-mail door te geven via zang@diependaalsekerk.nl. De volgende zangavond zal na de zomervakantie plaatsvinden op vrijdagavond 23 september. Houdt u van zingen, kom dan naar deze avonden toe en neem familie, buren en kennissen mee! Zie ook www.diependaalsekerk.nl.

Theo Biebericher

Ontmoetingspastoraat

Op de bijeenkomst van 12 mei jl. hebben we, na het drinken van een kopje koffie en even te hebben bijgepraat, onze gedachten laten gaan over de Emmaüsgangers. Hierbij speelde o.a. de vraag: “Hoe zullen deze mensen, die vol waren van de kruisiging van Jezus, deze ontmoeting met Hem hebben ervaren? “ Te meer omdat ze Hem in eerste instantie niet herkenden en pas later nadat ze aan tafel zaten hun ogen werden geopend. Het was een zeer mooie en leerzame bijeenkomst. Voor de zomervakantie hebben we nog 2 bijeenkomsten, te weten op 9 juni en 30 juni. Vindt u het ook leuk om eens gezellig mee te praten, waarbij het luisteren naar elkaar en het respecteren van elkaars denkwijze centraal staat? Kom een keertje bij ons langs. We beginnen om 10.30 uur en eindigen rond 12.00 uur.

Theo Biebericher

Bijbelkring

De volgende Bijbelkring zal worden gehouden op donderdag 2 juni. Zoals gebruikelijk beginnen we om 20.00 uur in de achterzaal van de kerk. U bent van harte welkom mee te doen.

Faith & Friendship.

Op zondagavond 26 juni hopen wij weer bij elkaar te komen als Faith & Friendshipgroep. We beginnen om 18 uur. De Faith & Friendshipgroep is voor 20+’ers. De groep komt ongeveer eens in de drie weken bij elkaar. We prikken dan in onderling overleg weer een nieuwe datum voor een volgende ontmoeting. Als je mee wilt doen, dan ben je van harte welkom. Je kunt je aanmelden via ds. Willem Nijsse. Dat kan via de app, telefonisch of per mail.