Wijkbericht 17 november

Parijs

Wie is niet geraakt door de aanslagen in Parijs? Wie voelt niet iets van angst, die de slachtoffers zullen hebben ervaren? Wie heeft er geen zorg voor de vrijheid en veiligheid van ons eigen leven en van de mensen van wie we houden? Wie is niet beducht over wat dit betekent voor de algemene opinie over geloof, over godsdienstige mensen? Ik moest denken aan een kort en treffend gedicht van Henriëtte Roland-Holst:

Dit ene weten wij en aan dit één

houden we ons vast in donkere uren:

er is een Woord, dat eeuwiglijk zal duren,

en wie ’t verstaat, die is niet meer alleen.

Dat ene eeuwige Woord kan niet geweld zijn of haat of dood. Dit ene Woord spellen wij als genade, noemen wij in de kerk Jezus Christus. Hij heeft geweld, haat en dood ondergaan en zijn leven gegeven om de wereld te redden. Daarom kunnen wij bidden:

Geef vrede, Heer, geef vrede,

de aarde wacht zo lang

er wordt zoveel geleden,

de mensen zijn zo bang.

de toekomst is zo duister en ons geloof zo klein;

O Jezus Christus, luister

en laat ons niet alleen.

 

Pastorale medewerksters

We kijken terug op een mooi moment in de dienst van zondag 15 november toen opnieuw 3 pastorale medewerksters in het midden van de gemeente de gelofte van geheimhouding hebben afgelegd, het betreft Ans Bauns, Ans Borgers en Karin van Eekeren. Met die gelofte hebben zij uitgesproken wat hen verteld en toevertrouwd wordt veilig is, omdat het niet verder gedeeld zal worden. Het is verheugend dat wij nu over 13 vrijwilligers beschikken die mensen namens de gemeente bezoeken. Als u bezoek op prijs stelt, geef het dan gerust door aan Rianne ten Voorde, 035-6880026 of mail@riannetenvoorde.nl

 

Pastoraat

Voor dringende pastorale situaties kunt u van 26 november tot en met 1 december contact opnemen met Frans Lambour, telefoon 035-6231010 of per mail franslambour@gmail.com.

 

Agenda

Woensdag 2 december, 20.00 uur: Cursus Groeien in geloof in de bovenzaal van de kerk.

Donderdag 3 november, 20.00 uur: Bijbellezen voor Dummies.

 

4G-avond

Op dinsdagavond 10 november heeft ds. Gerard Kansen op een zeer enthousiaste wijze het een en ander verteld over de reis die hij met een groep predikanten maakte naar China. Zijn verhaal werd verduidelijkt met foto’s en filmpjes. De protestantse kerk zou volgens de officiële tellingen op dit moment rond 30 miljoen leden tellen. Hierbij zijn de huiskerken niet meegeteld. Daarnaast geven de toegelaten kerken lage aantallen leden op, ter voorkoming dat de overheid de kerken als een gevaar gaat zien en opnieuw religie verbiedt. Dit betekent dat het aantal leden vermoedelijk aanzienlijk hoger ligt. Het aantal leden stijgt jaarlijks met ongeveer 9 %. Wat mij opviel uit zijn verhaal was dat het opbouwen van de kerk (huiskerken) vooral geschiedt door eenvoudige mensen. God gebruikt hier, net als de discipelen (eenvoudige vissers) gewone mensen voor de verspreiding van het evangelie. Het was mooi dat er ongeveer evenveel personen van Vitamine G als van de ochtenddiensten op deze avond aanwezig waren. Er kan worden terug gezien op een zeer leerzame avond. Degenen die niet geweest zijn hebben wat gemist. Gerard, bedankt voor je uitleg.

Theo Biebericher

 

Verjaardagsfonds

Graag nodigen wij de medewerkers van het verjaardagsfonds uit om op

donderdag 26 november tussen 19.00 uur en 20.00 uur bij ons thuis – Rozenstraat 121 – de bijdragen voor het fonds in te leveren. Bij voorbaat onze dank.

Gerda en Ries Noort

 

Kopij Diependaalcontact december

Zoals bekend, zal begin december Diependaalcontact weer verschijnen. In verband met de vermenigvuldiging en bezorging is het noodzakelijk dat het blad tijdig gereed komt. Daarom zou ik graag uiterlijk op woensdag 25 november over de benodigde kopij kunnen beschikken. Ik verzoek u, indien u een stukje in het desbetreffend blad wilt plaatsen, met genoemde datum rekening te houden. U kunt uw kopij naar mij mailen (kopij@diependaalsekerk.nl) of toezenden (Stieltjeslaan 9, 1222RC Hilversum).

Theo Biebericher

 

Opbrengst collecten

8 november: 1. € 70,–; 2. € 57,30; 3. € 73,50; Vit. G € 260,–.

15 november: 1. € 89,10; 2. € 72,75; 3. € 73,75.