Wijkbericht 18-4-2023

Bij de diensten april/mei
23 april: Op deze ruilzondag zal ds. E. van Halsema, predikant in de Morgenster, in de dienst voorgaan. Organist: Rob van Roon.

30 april: Ds. P. Vroegindeweij uit Ermelo zal deze dienst leiden. Organist: Louis van Oosterom.

7 mei: De voorganger in deze dienst is ds. M. Gehrels uit Tienhoven. Organist: Berend de Wit.

14 mei: Deze zondag, waarin ds. W. Nijsse voorgaat, staat in het teken van het jaarthema: Verbond. We hebben in de eerste serie gehoord hoe God een eeuwig verbond heeft gemaakt met Israël en het daarmee tot zijn volk heeft gemaakt. Maar wat betekent dat voor onze relatie met God en met Israël vandaag? Daar gaat deze dienst over. Organist: Louis van Oosterom.

18 mei: Deze Hemelvaartsdienst, die zal plaatsvinden in de Bethlehemkerk, wordt geleid door ds. W.P. v.d. Hoeven uit Amersfoort.

Vakantie ds. W. Nijsse
Ds. W. Nijsse is van 1 – 7 mei met vakantie. Voor dringende pastorale vragen kunt u contact opnemen met Frans Lambour. Zijn nummer is te vinden op de voicemail van ds. W. Nijsse. Er wordt dan vervanging geregeld binnen de predikantenpool in Hilversum.

Ds. W. Nijsse

Diependaal zingt
Op vrijdagavond 28 april wordt weer een zangavond in de Diependaalse kerk gehouden, onder het motto “Diependaal zingt”. Zoals gebruikelijk begint deze avond  om 19.30 uur. Houdt u van zingen, dan mag u deze avond beslist niet missen. U bent van harte welkom.

Theo Biebericher